Hizmet Bedelleri

Odamız hizmetlerinin TOBB tarafından belirlenen bedelleri.

Ana Sayfa Hizmetlerimiz Hizmet Bedelleri
[vc_message color=”custom” icon=”exclamation-triangle ” closing=”yes” bg_color=”#2867b6″ text_color=”#ffffff”]

TOBB tarafından belirlenen belge ve hizmet ücretlerinde yıl içinde yapılan değişikliklerin uygulanabilmesi için Yönetim Kurulumuz yetkili kılınmıştır. TOBB Yönetim Kurulu’nca, yıl içinde belirlenebilecek hizmet ücretleri veya yeni uygulamaya konacak hizmetler ile ilgili Yönetim Kurulumuz yetkili kılınmıştır.

[/vc_message]

 HİZMETLER KARŞILIĞI
ALINACAK ÜCRET
01Fatura Suretleri Onayı Tasdik Ücreti
BİNDE BEŞ
02Rayiç Fiyatları Onayı Tasdik Ücreti
130 TL
03Oda Tarafından Grv. Eksper Hzmt. Ücreti
400 TL
04Oda Tarafından Grv. Bilirkişi Hzmt. Ücreti
300 TL
05Oda Tarafından Grv. Hakem Hzmt. Ücreti
300 TL
06Ekspertiz Raporu Tasdik Bedeli
400 TL
07Bilirkişi Raporu Tasdik Bedeli
400 TL
08Kapasite Raporu Tasdik Belgesi
400 TL
09Üretilen Mal ve Hizm. Tasdik Ücreti
200 TL
10Şirket Kuruluş Onayı
170 TL
11Ticaret Sicil Tasdiknamesi
80 TL
12İflas ve Konkordato Belgesi
80 TL
13Ortaklık Teyit Belgesi
80 TL
14Ticaret Sicil Yetki Belgesi
80 TL
15Taşınmaz Tasarruf Belgesi
250 TL
16Ticaret Sicil Harcı
%23.5
17Ticaret Sicilinde Yapılan Değişiklikler ( Bankalardan )
800 TL
17Ticaret Sicilinde Yapılan Değişiklikler ( Şirketlerden ve kooperatiflerden )
420 TL
18Ticaret Sicilinde Yapılan Değişiklikler ( Şahıslardan )
230 TL
19Ticaret Sicil Gazetesi Her Bir Sayfa Tasdiki
10 TL
20Sigorta Acenteliği Fiziki Tetkik Ücreti ( Merkez İlçe )
100 TL
21Sigorta Acenteliği Fiziki Tetkik Ücreti ( İlçeler )
200 TL

 BELGE BEDELLERİ
ALINACAK ÜCRET
01Kalite Yeterlilik Belgesi
300 TL
02Yerli Malı ve Yerli İstekli Belgesi
100 TL
03Türk Malı Belgesi
250 TL
04Kayıtlı Üye İmza Onayı Belgesi
50 TL
05Oda Kayıt Sureti ve Faaliyet Belgesi
15 TL
06İhale Durum Belgesi
80 TL
07Mesleknen Men Edilmediğine Dair Belge
80 TL
08Oda Kimlik Belgesi
100 TL
09Ticari İtibar Şahadetnamesi
120 TL
10İş Makinesi Tescil Belgesi Onayı
100 TL
11İş Makinesi Tescil Belgesi Değerli Kağıt Bedeli
90 TL
12Üyel. Bank. Alac. Kredi Tasdik Ücreti
150 TL
13Diğer Hizmetler
150 TL
14Odamız Her Bir Meslek Komitesi Listesi Ücreti
100 TL
15K Yetki Belgesi Onayı
55 TL
16K Yetki Belgesi İlave / Düşüm
17 TL
17Sigorta Acentesi Uygunluk Belgesi
100 TL
18Sayısal Takoğraf
8 TL