K Türü Yetki Belgeleri

Karayolu taşıma yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunacaklar gerçek ve tüzel kişiler için gerekli bilgiler.

Ana Sayfa Hizmetlerimiz K Türü Yetki Belgeleri

Yönetmelik hükümlerine göre Yetki Belgesi alındıktan veya yenilendikten sonra durumunuzda meydana gelen, unvan, iştigal, adres, sermaye, ortak değişikliği ve taşıt satışı gibi değişikliklerin meydana geldiği tarihten itibaren 60 gün içinde yazılı olarak bildirilmesi, satış sözleşmesi aslının Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası‘na ibraz edilmesi ve satış tarihinden itibaren 540 gün içinde asgari kapasite şartının sağlanması gerekmektedir.

Aksi halde yönetmelik hükümleri uygulanır.

[vc_empty_space height=”66x”]
[vc_accordion toggle=”yes” title_center=””][vc_accordion_tab active=”” no_indents=”” bg_color=”” text_color=”” title=”K1 BELGESİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR” icon=”truck”]
Gerçek Kişiler için 30 TON Asgari Kapasite şartı, Tüzel Kişiler İçin 110 TON asgari kapasite şartı ve model şartı aranmaktadır.

 • DİLEKÇE, BAŞVURU FORMLARI
 • NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
 • İKAMETGÂH
 • İMZA SİRKÜSÜNÜN ASLI VEYA NOTER ONAYLI FOTOKOPİSİ
 • ADLİ SİCİL BELGESİ
 • ODA KAYIT BELGESİ
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ ASLI VEYA ONAYLI FOTOK.
 • VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFİYET YAZISI
 • İŞYERİ KİRA KONTRATI FOTOKOPİSİ VEYA TAPU FOTOKOPİSİ
 • RUHSAT FOTOKOPİSİ
[/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab active=”” no_indents=”” bg_color=”” text_color=”” title=”K2 BELGESİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR” icon=”truck”]
GERÇEK KİŞİ İŞLETMELER İÇİN

 • DİLEKÇE, BAŞVURU FORMLARI
 • NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
 • İKAMETGAH
 • İMZA SİRKÜSÜ ASLI VEYA NOTER ONAYLI FOTOKOPİSİ
 • VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFİYET YAZISI
 • RUHSAT FOTOKOPİSİ

TÜZEL KİŞİ İŞLETMELER İÇİN

 • DİLEKÇE, BAŞVURU FORMLARI
 • FİRMA ORTAKLARI VE YETKİLİLERİN NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
 • İMZA SİRKÜSÜ ASLI VEYA NOTER ONAYLI FOTOKOPİSİ
 • ODA KAYIT BELGESİ
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ ASLI VEYA ONAYLI FOTOKOPİSİ
 • VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFİYET YAZISI
 • İŞYERİ KİRA KONTRATI FOTOKOPİSİ VEYA TAPU FOTOKOPİSİ
 • RUHSAT FOTOKOPİSİ
[/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab active=”” no_indents=”” title=”K3 BELGESİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR” icon=”truck”]
45 Ton Asgari Kapasite ve model şartı aranmaktadır.

1 – BAŞVURU DİLEKÇESİ

2 – BAŞVURU FORMU

3 – ŞAHIS FİRMALARINDA KİŞİNİN, ŞİRKETLERDE İSE FİRMA ORTAKLARI İLE TEMSİLİ

4 – YETKİLİ KİŞİLERİN ADLİ SİCİL BELGESİ İLE NÜFUS CÜZDANI ÖRNEKLERİ

5 – FİRMAYI TEMSİL VE İLZAMA YETKİLİ KİŞİ/KİŞİLERİN İMZA SİRKÜLERİ

6 – TİCARET SİCİL GAZETESİ İLE ODA KAYIT BELGESİ

7 – KAYITLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİNDEN FAALİYET BELGESİ

8 – ÖZMAL OLARAK KAYITLI RUHSATLARIN FOTOKOPİSİ

9 – TAŞIMACININ MERKEZİ ADRESİNE AİT KİRA KONTRATI, TAPU ÖRNEĞİ VEYA İKAMETGÂH

10 – GERÇEK KİŞİ  VE TAŞIMA  KOOPERATİFLERİ DAHİL TÜZEL KİŞİLERİN KENDİ ADINA KAYIT VE TESCİL EDİLMİŞ EN AZ  30 TON İSTİAP HADDİNDE EŞYA TAŞIMAYA MAHSUS ÖZMAL TİCARİ TAŞIT FİLOSU

Yurt içi eşya ve kargo taşımalarında, K3  yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş özmal kapalı kasa, ticari taşıtların taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.

[/vc_accordion_tab][/vc_accordion]
[vc_accordion toggle=”yes” title_center=””][vc_accordion_tab active=”” no_indents=”” title=”K1* BELGESİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR” icon=”truck”]
 • DİLEKÇE, BAŞVURU FORMLARI
 • NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
 • İKAMETGÂH
 • İMZA SİRKÜSÜNÜN ASLI VEYA NOTER ONAYLI FOTOKOPİSİ
 • ADLİ SİCİL BELGESİ
 • ODA KAYIT BELGESİ
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ ASLI VEYA ONAYLI FOTOK.
 • VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFİYET YAZISI
 • İŞYERİ KİRA KONTRATI FOTOKOPİSİ VEYA TAPU FOTOKOPİSİ
 • RUHSAT FOTOKOPİSİ
[/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab active=”” no_indents=”” title=”K2* BELGESİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR” icon=”truck”]

GERÇEK KİŞİLER İÇİN

 • DİLEKÇE, BAŞVURU FORMLARI
 • NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
 • İMZA SİRKÜSÜ ASLI VEYA NOTER ONAYLI FOTOKOPİSİ
 • RUHSAT FOTOKOPİSİ

TÜZEL KİŞİ İŞLETMELER İÇİN

 • DİLEKÇE, BAŞVURU FORMLARI
 • FİRMA ORTAKLARI VE YETKİLİLERİN NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ
 • İMZA SİRKÜSÜ ASLI VEYA NOTER ONAYLI FOTOKOPİSİ
 • ODA KAYIT BELGESİ
 • TİCARET SİCİL GAZETESİ ASLI VEYA ONAYLI FOTOKOPİSİ
 • VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFİYET YAZISI
 • İŞYERİ KİRA KONTRATI FOTOKOPİSİ VEYA TAPU FOTOKOPİSİ
 • RUHSAT FOTOKOPİSİ
[/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab active=”” no_indents=”” title=”BAŞVURU EVRAKLARINI İNDİRİN” icon=”download”]
[vc_button text=”Taşıt Kartı Başvuru Formu” type=”green” outlined=”” align=”center” target=”” url=”http://www.kastamonutso.org.tr/FileUpload/ds45687/File/k_belgesi_tasit_karti_formu.pdf” icon=”download” size=”small”]
[vc_button text=”Yetki Belgesi Formu” type=”green” outlined=”” align=”center” target=”” url=”http://www.kastamonutso.org.tr/FileUpload/ds45687/File/yetki_belgesi_basvuru_formu.pdfhttp://www.kastamonutso.org.tr/FileUpload/ds45687/File/yetki_belgesi_basvuru_formu.pdf” icon=”download” size=”small”]
[/vc_accordion_tab][/vc_accordion]
[vc_empty_space height=”66x”]