Kastamonu Ekonomisi

Şehrimizin ekonomik yapısı hakkında dökümanlara ulaşabilirsiniz.

Ana Sayfa Kastamonu Kastamonu Ekonomisi

KASTAMONU YATIRIM ORTAMI İLE İLGİLİ BİLGİLENDİRME

Yönetim kurulu başkanımızın Sn.Selçuk Arslan‘ın Kent Ekonomileri Forumu’nda sorulan sorulara verdiği cevapları inceleyebilir, bu cevaplarla kentimizin ekonomisinin ihtiyaçları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz.
[vc_accordion toggle=”yes” title_center=””][vc_accordion_tab active=”” no_indents=”” bg_color=”#414141″ text_color=”#ffffff” title=”1 – Kentin ekonomisi için uzun vadeli vizyonunuz (bugünden farklı nasıl bir ekonomik görünüm arzu ettiğiniz), hedefleriniz ve vizyoner projeleriniz neler olabilir ve nasıl hayata geçirilebilir?”]

İlimizin kalkınmasında turizm, madencilik, tarım gibi sektörler öne çıkmakla beraber   sanayi ve hizmet sektörü kalkınmada öncelikli unsurdur.

[/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab active=”” no_indents=”” bg_color=”rgba(68,68,68,0.08)” title=”a. Önümüzdeki 10 yıl (2023) ve ötesinde kent ekonomisinin hangi yönde ve nasıl değişmesi gerektiğini düşünüyorsunuz?”]

Son 10 yılda ilimizde turizmi destekleyici çalışmalar artmakla beraber kış turizmi haricinde büyük ölçüde bir kalkınma sağlanamamıştır. Ilgaz milli parkımızdaki kayak tesislerimizin doluluk oranını sezonda % 100 dolaylarındayken sezon harici % 60 doluluk oranına sahiptir.

2011 yılında odamız tarafından yapılan master planında Ilgaz Dağı Milli parklarındaki otellerimiz haricindeki konaklama işletmelerinde doluluk oranı merkezde % 30’u ilçelerde % 10 u geçememektedir.

Tarım ve hayvancılık, maden, vb. sektörlerde de artış ve büyük sermayeli yatırımlar az sayıda sınırlı kalmıştır.

Bu da gösteriyor ki ilimizin kalkınması yine sanayi nin gelişimine bağlıdır. İç ve dış yatırımcıların ilimizi tercih etmesi için avantajlı unsurları bir araya getirmek, ilimizin avantajlarını tanıtmak öncelikli hedeflerimizi oluşturmaktadır.

[/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab active=”” no_indents=”” bg_color=”rgba(68,68,68,0.08)” title=”b. Kentin Ekonomik vizyonunu gerçekleştirmede olumlu rol oynayacak dinamikler veya olumsuz rol oynayacak engeller nelerdir?”]

Avrupa birliği TR 82 bölgesinin merkezi konumundaki ilimiz kuzeyde limanını kullanarak Karadeniz’ e açılan, kuzey – güney ( İnebolu – Mersin ) hattıyla Karadeniz’ i, Akdeniz’e bağlayan kara ulaşımı, havaalanı ve Ilgaz tüneli sayesinde ulaşım sorununu kısmen çözerek bir ilin kalkınmasında en önemli rol olan sanayisini geliştirecektir.

Demir yolunun Karabük – Kastamonu bağlantısı gelecekte gerçekleşmeli, Hanönü ilçemize kadar bağlanması ve dünyanın her yerinde maden olan yerlerde demir yolunun da olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir.

Sağlık sektöründe Hacettepe Tıp fakültesinin tamamlanarak hizmete açılması, bölge hastanesi gibi ilimize değil bölgemize hitap edecek ve il dışına sevki büyük oranda azaltacak olan dinamikler ile sağlık alanında göç alan bir pozisyona geleceğimiz aşikar olmakla beraber şehirleşme ve konut bakımından ihtiyaçlarımız devam edecektir.

[/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab active=”” no_indents=”” bg_color=”rgba(68,68,68,0.08)” title=”c. Bu değişim ile hangi somut hedeflerin başarılması amaçlanmalıdır (en önemli 3 hedef ne olmalıdır)?”]

Avrupa birliği TR 82 bölgesinin merkezi konumundaki ilimiz kuzeyde limanını kullanarak Karadeniz’ e açılan, kuzey – güney ( İnebolu – Mersin ) hattıyla Karadeniz’ i, Akdeniz’e bağlayan kara ulaşımı, havaalanı ve Ilgaz tüneli sayesinde ulaşım sorununu kısmen çözerek bir ilin kalkınmasında en önemli rol olan sanayisini geliştirecektir.

Demir yolunun Karabük – Kastamonu bağlantısı gelecekte gerçekleşmeli, Hanönü ilçemize kadar bağlanması ve dünyanın her yerinde maden olan yerlerde demir yolunun da olduğu gerçeği göz ardı edilmemelidir.

Sağlık sektöründe Hacettepe Tıp fakültesinin tamamlanarak hizmete açılması, bölge hastanesi gibi ilimize değil bölgemize hitap edecek ve il dışına sevki büyük oranda azaltacak olan dinamikler ile sağlık alanında göç alan bir pozisyona geleceğimiz aşikar olmakla beraber şehirleşme ve konut bakımından ihtiyaçlarımız devam edecektir.

[/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab active=”” no_indents=”” bg_color=”rgba(68,68,68,0.08)” title=”d. Bu hedefleri gerçekleştirmek için “vizyoner proje” önerileriniz nedir (en önemli 3 proje belirtiniz)?”]

Plana alınmış olan İnebolu – Kastamonu yolunun tamamlanması, Ilgaz tünelinin tamamlanması, havaalanının hizmete açılması,İnebolu limanının büyütülmesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesinin tamamlanarak hizmete başlatılması, ilimizde girişimcilik ve üretim kültürünün yaygınlaştırılması, tüketen değil üreten, proje hazırlayan ve proje uygulayan bir toplum haline gelinmesi ilimizi vizyonuna her geçen gün daha da yaklaştıracaktır.

[/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab active=”” no_indents=”” bg_color=”rgba(68,68,68,0.08)” title=”e. Bu projeleri kimler hayata geçirmelidir?”]

Bu projeleri önce Kastamonu halkı benimsemeli ve istemelidir.

Sivil toplum örgütleri (dernekler, vakıflar, sendikalar, konfederasyonlar),

Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Odaları Birlikleri, Ziraat Odaları), üniversite birlikle yapacakları çalışmalar ve destekleri ile şehrin dinamiklerini harekete geçirmeli, bu dinamikler devletin yapacağı alt ve üst yapıyı işler hale getirebilmelidir.

[/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab active=”” no_indents=”” bg_color=”rgba(68,68,68,0.08)” title=”f. Bu konuda devletin yapması gerekenler nelerdir?”]

Devletin alt ve üst yapı dışında teşvik sisteminde Sosyo – Ekonomik Kalkınmışlık Düzeyinde 4. bölgede yer alan ilimizi 5. veya 6. bölgeye eş düzeyde değerlendirmesi yatırımcıyı ilimize yöneltecektir.

2012 yılına kadar Sosyo Ekonomik bakımdan 4 bölge üzerinden 4. bölgede yer alan ilimiz bir çok yatırımcıyı bölgeye çekmeyi tüm olumsuzluklara rağmen çekmeye çalışırken olumsuzlukların da ortadan kaldırılması ile beraber altın çağını yaşamaya başlayacakken 6 bölge üzerinden 4. derecede yer alması ve komşumuz olan Çankırı’nın 5. bölgede kalması yatırımcıyı diğer illere yöneltebilecektir

[/vc_accordion_tab][/vc_accordion][vc_empty_space height=”32px”]
[vc_message color=”custom” bg_color=”#2c3e50″ text_color=”#ffffff” icon=”tree” closing=”yes”]

Kastamonu ili arazilerinin % 59’unun ormanlık ve fundalık olması, kışların uzun ve sert geçmesi, arazi yapısının engebeli olması, birinci sınıf tarım arazisinin az olması, sulama imkânlarının yetersizliği bitkisel üretimde çeşitliliği azaltmaktadır.

[/vc_message]
[vc_message color=”custom” icon=”pagelines ” closing=”yes” bg_color=”#2c3e50″ text_color=”#ffffff”]

İlimiz süs bitkileri ve kesme çiçek yetiştiriciliği açısından diğer illere göre daha avantajlıdır. İlimizde gece ve gündüz sıcaklık farkının fazla olması süs bitkileri ve kesme çiçek üretimini olumlu yönde etkilemektedir. En çok üretilen kesme çiçek glayöldür.

[/vc_message]
[vc_message color=”custom” icon=”leaf” closing=”yes” bg_color=”#2c3e50″ text_color=”#ffffff”]

İlimizde 2007 yılı istatistiklerine göre toplam 33.087 ha alanda yem bitkileri üretimi gerçekleştirilmiş olup, 2008 yılında yem bitkileri desteklemesi kapsamında 19.494 ha alanda yem bitkileri üretimi gerçekleştirilmiştir. Mısır oranı % 12’dir.

[/vc_message]
[vc_accordion toggle=”yes” title_center=””][vc_accordion_tab active=”” no_indents=”” bg_color=”#414141″ text_color=”#ffffff” title=”2 – Kentin ekonomisine ivme kazandıracağını düşündüğünüz ve kent ekonomisinde önemli bir rol oynamasını beklediğiniz sektörler (alt sektörler, iş kolları) veya ürünler hangileridir ve nasıl geliştirilebilir/desteklenebilir?”]

Kentimizin, lokomotif sektörü orman endüstrisi olmakla beraber nihai ürün üretme konusunda küçük işletmelerden oluşan bir sanayi profiline sahiptir.

[/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab active=”” no_indents=”” bg_color=”rgba(68,68,68,0.08)” title=”a. Kent ekonomisinin motor gücü olan veya olması gereken sektör veya sektörler (alt sektörler, iş kolları) veya ürünler hangileridir?”]

Orman endüstrisi Hammadde bakımından % 70’ i ormanlarla kaplı olan ilimiz oldukça zengin olmakla beraber yarı mamul üreterek endüstriyel ürün üreten küçük,orta ve büyük ölçekli işletmelere hammadde sağlamaktadır.

[/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab active=”” no_indents=”” bg_color=”rgba(68,68,68,0.08)” title=”b. Düşünülen sektörel yoğunlaşmanın gerçekleşmesi için ilin avantaj ve dezavantajları nelerdir?”]

Mevcut durum katma değeri düşük tutmaktadır.

Yarı mamul üretiminde Avrupa’ da sayılı firmalar arasına giren iki adet dev kuruluşumuz 1000 civarında istihdam sağlarken, bizden alınan yarı mamulü endüstriyel ürüne çevirerek nihai ürün üreten Kayseri vb. iller 20.000 in üzerinde istihdam ile markalaşmış ve büyük ölçüde katma değer sağlamaktadırlar.

Aynı mevzu maden sektöründe de görülmektedir. Uzun yıllardır Küre bakır madenlerimiz çıkarıldıktan sonra İnebolu limanından Samsun iline sevk edilmekte ve orada işlenmektedir.

Diğer sektörlerimizde de sıkça rastlayacağımız benzer sorunlar sebebiyle sanayi profilimiz katma değer bakımından can çekişmektedir.

[/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab active=”” no_indents=”” bg_color=”rgba(68,68,68,0.08)” title=”c. Bu sektör veya sektörlerde (alt sektör, iş kolları) veya ürünler ilin öne çıkması, uzmanlaşması ve ulusal/uluslar arası rekabet gücü elde etmesi için bugünden farklı ne yapılmalıdır (en önemli 3 proje ne olabilir)?”]

Verimi yüksek mobilya fabrikaları kurulmalıdır, Mevcut fabrikaların verimlerinin yükseltilmesi için kurumsal çalışmalar yapılmalıdır. Tasarımlar geliştirilmeli ilgi bölgeye çekilmelidir.Bu yıl TOBB listesine alınan Ahşap fuarımız iyi tanıtılmalı ve bölgenin Ulusal anlamda tanınırlığının artırılması sağlanmalıdır.

[/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab active=”” no_indents=”” bg_color=”rgba(68,68,68,0.08)” title=”d. Bu projeleri kimler hayata geçirmelidir?”]

Sivil toplum örgütleri (dernekler, vakıflar, sendikalar, konfederasyonlar), Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Odaları Birlikleri, Ziraat Odaları), üniversite birlikle yapacakları çalışmalar ve destekleri ile şehrin dinamiklerini harekete geçirmeli, bu dinamikler devletin yapacağı alt ve üst yapıyı işler hale getirebilmelidir.

[/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab active=”” no_indents=”” bg_color=”rgba(68,68,68,0.08)” title=”e. Bu Konuda devletin yapması gerekenler nelerdir?”]

Teşvik konusunda gerekenler yapılmalı, üniversite desteklenmeli ve ilgili bölümler açılarak yeterli insan kaynağına ulaşılması sağlanmalıdır

[/vc_accordion_tab][/vc_accordion][vc_empty_space height=”30px”]
[vc_accordion toggle=”yes” title_center=””][vc_accordion_tab active=”” no_indents=”” bg_color=”#414141″ text_color=”#ffffff” title=”3 – Kentin pazarlama kabiliyeti(bölgesel, ulusal ve uluslar arası pazarlara erişebilirliği; yerel markalar çıkarması; marka kente dönüşmesi; ihracat kabiliyeti; ortak pazarlama girişimleri vs.) ne durumdadır ve nasıl geliştirilebilir?”] [/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab active=”” no_indents=”” bg_color=”rgba(68,68,68,0.08)” title=”a. Kentin pazarlama kabiliyeti ne durumdadır?”]

Orman endüstrisi, maden ve tekstil sanayinde kurumsal anlamdaki firmalar haricinde ihracata yönelik bir pazar bulunmamaktadır.

İmalata yönelik Küçük ölçekli işletmelerde Pazar il ile sınırlı olup birbirleri ile rekabet edip dar bir ekonomiye sahiptir. Gıda imalatı sektöründe ulusal değil ama bölgesel pazarlar bulunmaktadır.

[/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab active=”” no_indents=”” bg_color=”rgba(68,68,68,0.08)” title=”b. Kentin pazarlama kabiliyetini yukarı çekecek veya aşağı çekecek hususlar nelerdir?”]

Kentimizin pazarlama kabiliyetini yukarılara çekecek en önemli unsur marka ve rekabet gücü yüksek kaliteli ürün elde etme anlayışı olacaktır. Aşağı çekecek en önemli unsur ise klasik ticaret anlayışı içe kapanık pazarlama stratejilerini devam ettirmek olacaktır.

[/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab active=”” no_indents=”” bg_color=”rgba(68,68,68,0.08)” title=”c. Kentin pazarlama kabiliyetinin geliştirilmesi için neler yapılabilir?(en önemli 3 proje öneriniz nedir)?”]

Kurumsallaşma, farklı sektörlerde mücadele etme ve işbirliği ile birkaç işletmenin bir araya gelebilmesi makro ekonomiyi takip ederek geleceğin tahmin edilebilmesi ve ulusal firmaların kırsal alanlara girerek yerel firmaları rekabet edemeyecek duruma getirmesini engelleyici bir faktör olacaktır.İşletmelerin; kurumsallaşmayı tedarik zincirinden başlayarak pazarlama ile tamamlayan işletme anlayışını uygulamaları pazarlamadaki verimi artıracaktır.

[/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab active=”” no_indents=”” bg_color=”rgba(68,68,68,0.08)” title=”d. Bu projeleri kimler hayata geçirmelidir?”]

Sivil toplum örgütleri (dernekler, vakıflar, sendikalar, konfederasyonlar), Kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları (Ticaret ve Sanayi Odası, Esnaf Odaları Birlikleri, Ziraat Odaları), üniversite birlikle yapacakları çalışmalar ve destekleri ile şehrin dinamiklerini harekete geçirmeli, bu dinamikler devletin yapacağı alt ve üst yapıyı işler hale getirebilmelidir.

[/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab active=”” no_indents=”” bg_color=”rgba(68,68,68,0.08)” title=”e. Bu konuda devletin yapması gerekenler nelerdir?”]

İşletmelerin rekabet gücünü artırıcı çalışmalarını desteklemek.Tanıtıma ve markalaşmaya yönelik çalışmaların desteklenmesi gerekmektedir.

[/vc_accordion_tab][/vc_accordion]
[vc_accordion toggle=”yes” title_center=””][vc_accordion_tab active=”” no_indents=”” bg_color=”#3f3f3f” text_color=”#ffffff” title=”4 – Kentin insan kaynakları ne durumdadır ve nasıl geliştirilebilir?”]

Kentimizde özellikle son yıllarda nitelikli ve ara eleman ihtiyacı yoğunlaşmaktadır. İş gücüne yönelik vasıf kazanmış insan kaynağı ihtiyacına cevap verilememektedir.

[/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab active=”” no_indents=”” bg_color=”rgba(68,68,68,0.08)” title=”a. Kentin eğitim ve istihdam profili ne durumdadır (en çok hangi sektörlerde ne tür insan kaynağına ihtiyaç vardır, insan kaynağının niteliği nedir?”]

Kentimizin Uzun yıllardan beri Ankara Üniversitesi ve Gazi Üniversitesi kampusları yüzlerce öğrenciye ev sahipliği yapmış ve 2005 yılında kurulan Kastamonu Üniversitesi bünyesinde birleşmiştir.

Kent profilimizin, üniversitemizin yetiştireceği insan kaynağına cevap verebilen işletme yapısına kavuşması gerekmektedir.Öğrencilerin staj imkanlarını ve iş imkanlarını bulabileceği farklı sektörlerdeki işletmeler iç göçü önleyecek ve dışarıdan göç alır duruma getirecektir.

Kentimizin gelişmemiş sanayisi ve hizmet sektörü uzun yıllar boyunca dışarıda öğrenimini tamamlayan öğrencilerimizi kente geri dönmeyerek gelişmiş bölgelere yöneltmiştir.Son yıllarda gelişen hizmet sektörü ve sanayi kentimizde kalifiye insan kaynağı arayışını da beraberinde getirmiştir.

[/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab active=”” no_indents=”” bg_color=”rgba(68,68,68,0.08)” title=”b. Genel olarak ve önceki sorulara cevap verirken yaptığınız önerilerinizin gerçekleşebilmesi için ilin gelecekte ne tür bir insan kaynağına ihtiyaç duyacağını düşünüyorsunuz ve bunu nasıl sağlamasını öneriyorsunuz(en önemli 3 proje öneriniz)?”]

Gelecekte kentimizde teknik ve nitelikli istihdama ihtiyaç duyulmakla beraber ara eleman sıkıntısını da çözebilmesi ve kentimize gelecek olan yatırıma cevap verebilen bir portföye ulaşılması gerekmektedir.

En önemli etkenin üniversite olduğunu düşünürsek, fakültelerde gerekli bölümlerin açılması ve öğrenci ile iş dünyasının bir araya getirilmesi gerekmektedir. Ara eleman sıkıntısı da Ticaret ve Sanayi odası gibi kentin ekonomik nabzını tutan kurum ve kuruluşların projeleri ile desteklenecek ve iş gücüne kişisel beceri ve nitelik kazandıracak projelerle desteklenmektedir, desteklenecektir.

[/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab active=”” no_indents=”” bg_color=”rgba(68,68,68,0.08)” title=”c. İlin ihtiyaç duyduğu insan kaynağını geliştirmeye olumlu veya olumsuz etki edeceğini düşündüğünüz hususlar nelerdir?”]

İlimizin insan kaynağını geliştirecek en önemli gelişme üniversitenin büyümesi gelişmesidir.Üniversite – Sanayi işbirliğidir. Ar- Ge çalışmalarıdır.

Teknolojik yeniliklerden uzak, kurumsal anlayıştan, kapasite artırımı ve Ar – Ge ye yönelik çalışmaları benimsememiş bir toplumun bünyesinde insan kaynağını portföy edinmesi güçleşmektedir.

[/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab active=”” no_indents=”” bg_color=”rgba(68,68,68,0.08)” title=”d. Bu projeleri kimler hayata geçirmelidir?”]

Sivil toplum örgütleri ve kamu kururumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının üyelerine yönelik yapacağı çalışmalar ve faaliyetler ile kişisel gelişime yönelik projeler, üniversite ve meslek liselerinin iş dünyası ile buluşması bu projeleri hayata geçirmek için atılan adımlar olacaktır.

[/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab active=”” no_indents=”” bg_color=”rgba(68,68,68,0.08)” title=”e. Bu konuda devletin yapması gerekenler nelerdir?”]

KOSGEB nitelikli personel desteği gibi desteklerin artması, kurumsallaşmaya yönelik faaliyetlerde işletmelerin desteklenmesi, üniversite – sanayi işbirliğinin artması için üretilen projelerin dış ve iç fonlardan desteklenmesi devletin yapacağı büyük katkılar olacaktır.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı,Milli Eğitim Bakanlığı, TOBB ETÜ’ nün birlikte yürüttüğü Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi gibi projelerin iyileştirilerek devam etmesi gerekmektedir.

Özellikle nitelikli istihdama yönelik bu projelerin İŞKUR gibi istihdam kurumlarının projeleri ile çakışmaması ve tek elden koordine edilmesi verimi artıracaktır.

[/vc_accordion_tab][/vc_accordion][vc_empty_space height=”32px”]
[vc_message color=”custom” bg_color=”#2c3e50″ text_color=”#ffffff” icon=”cogs” closing=”yes”]

Kastamonu Organize Sanayi Bölgesi Kastamonu – İnebolu yolunda 126,99 hektar alanda kurulmuştur. 1993 yılından itibaren çalışmalar yapılmakta olup, altyapı inşaatına 1997 tarihinde başlanılmıştır.

[/vc_message]
[vc_message color=”custom” bg_color=”#2c3e50″ text_color=”#ffffff” icon=”flash” closing=”yes”]

Kastamonu OSB; Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan 29.11.2007 tarihinde 49 yıllık süreyle OSB’ de elektrik dağıtım faaliyeti göstermek üzere OSB Dağıtım Lisansı almıştır. 2008’de doğalgaz gelmiştir.

[/vc_message]
[vc_message color=”custom” bg_color=”#2c3e50″ text_color=”#ffffff” icon=”file-text” closing=”yes”]

Organize sanayi bölgelerinde yer alan parsellerin gerçek ve tüzel kişilere bedelsiz tahsisine ilişkin yönetmelik gereğince bölgemizde boş bulunan parsellerin tamamı tahsis edilmiştir.

[/vc_message]
[vc_accordion toggle=”yes” title_center=””][vc_accordion_tab active=”” no_indents=”” bg_color=”#414141″ text_color=”#ffffff” title=”5 – Kentin potansiyel yatırım alanları nelerdir ve ile yeni yatırımlar nasıl çekilebilir?”]
  • Orman Endüstrisi
  • Madencilik
  • Turizm
  • Tekstil
  • Enerji
  • Sağlık
[/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab active=”” no_indents=”” bg_color=”rgba(68,68,68,0.08)” title=”a. Kent ekonomisini canlandıracak, ancak henüz gelişmemiş veya tamamen yeni olabilecek yatırım alanları nelerdir?”]

Orman endüstrisi ve madencilik başta olmak üzere tüm sektörlerde, hammadde bakımından zengin olan kentimiz şuan sadece yarı mamul üretme konusunda verimi yüksek tutmaktadır. Endüstriyel ve nihai ürün üreten ve pazarlayan entegre tesisler şehrimizi canlandıracaktır.

[/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab active=”” no_indents=”” bg_color=”rgba(68,68,68,0.08)” title=”b. Kente yatırım çekmeyi olumlu veya olumsuz etki edecek muhtemel faktörler neler olabilir?”]

Hammadde bakımından zengin olan kentimiz yatırım alanlarının da yeterliliği ile açık ve kapalı alanda sanayinin kurulmasında yatırımcıya zorluk yaşatmamaktadır.Başkente 2, İstanbul’ a 5 saat uzaklıkta olan kentimiz; kuzeyinde İnebolu Limanı ile her türlü yolcu giriş çıkışına açık olup, Gümrük Müdürlüğü’nün kurulmasıyla

aktif bir şekilde dış ticaret işlemleri gerçekleştirilmektedir. Yolcu taşımacılığının yanı sıra yük taşımacılığında da hizmet verecek olan Kastamonu Havaalanı kullanıma hazır durumdadır.

Demir yolumuzun olmaması ve Sosyo Ekonomik açıdan gelişmişlik düzeyinde 4. Bölgede yer alan ilimiz yatırımcıyı olumsuz yönde etkileyen unsurların başında gelmektedir.

[/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab active=”” no_indents=”” bg_color=”rgba(68,68,68,0.08)” title=”c. Kente yatırımcıları buralara yönlendirmek ve dışarıdan buralara yatırım çekmek için neler yapılabilir (en önemli 3 öneriniz)?”]

Kentimize yatırım çekmeyi olumlu yönde etkileyecek olan faktörlerin başında cumhuriyetin kuruluşundan bu yana büyük şehirlere verilen göç ile 1,5 milyonu bulan gurbetçi nüfusumuz gelmektedir, Kastamonu derneklerinin Valiliğimizin, Belediye Başkanlığımızın ve Ticaret ve Sanayi Odamızın katkılarıyla düzenlenen Başkentte Kastamonu Günleri, İstanbul’ da Kastamonu Günleri, Bursa’ da Kastamonu günleri ile, yatırımcıların kentimizi tanıması da büyük ölçüde önem taşımaktadır.

[/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab active=”” no_indents=”” bg_color=”rgba(68,68,68,0.08)” title=”d. Bunu kimler yapmalıdır?”]

Valilik, Üniversite, Belediye ve Ticaret ve Sanayi Odası, Kalkınma Ajansı Yatırım destek ofisleri, işbirliğinde çeşitli faaliyetler yapılmalıdır.

[/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab active=”” no_indents=”” bg_color=”rgba(68,68,68,0.08)” title=”e. Bu konuda devletin yapması gerekenler nelerdir?”]

Devletimiz 2012 yılına kadar Sosyo Ekonomik Gelişmişlik düzeyi bakımından 6. bölge ile kentimize aynı imkanları sağlamalı ve en yakın tarihte demiryolu hattını plana almalıdır.

[/vc_accordion_tab][/vc_accordion][vc_empty_space height=”32px”]
[vcfastgallery fg_gallery_name_show=”false” columns=”2″ fg_type=”magnific-popup” size=”fg-masonry” fg_responsive=”fg_responsive” fg_caption=”off” fg_thumbs_one=”off” fg_style=”fg_style1″ fg_main_color=”#156d3e” fg_main_color_opacity=”1″ fg_secondary_color=”#ffffff” fg_spacing_active=”off” fg_spacing=”20″ fg_gallery_name_font_size=”20″ fg_gallery_name_font_color=”#fc615d” fg_gallery_name_text_align=”center” pp_animation_speed=”fast” pp_autoplay=”true” pp_time=”2000″ pp_title=”true” pp_social=”true” pb_thumbs=”true” pb_autoplay=”true” pb_time=”2000″ pb_counter=”true” pb_history=”false” pb_loop=”true” fg_title=”Fotorama Extra Option” fg_autoplay=”true” fg_nav=”thumbs” fg_navposition=”bottom” fg_allowfullscreen=”true” fg_transition=”slide” fg_arrow=”true” fg_fit=”none” fg_loop=”true” lg_mode=”lg-slide” lg_speed=”2000″ lg_thumbnail=”true” lg_controls=”true” custom_url_target=”_blank” fg_thumbs_grid=”fg-normal” fg_thumbs_masonry=”fg-masonry” fg_thumbs_lightbox=”large” fg_active_custom_responsive=”fg_responsive” fg_smartphone_p_columns=”1″ fg_smartphone_l_columns=”1″ fg_tablet_p_columns=”1″ fg_tablet_l_columns=”1″ fg_desktop_medium_columns=”1″ fg_desktop_small_columns=”1″ fg_animate=”off” fg_animate_effect=”fade-in” fg_delay=”0″ fg_gallery_name=”Ekonomi – Fabrikalar” images=”5147,5146,5145,5144,5143,5142,5150,5151,5152,5153,5154,5148,5134,5127,5118,5115,5114,5107″]
[vc_accordion toggle=”yes” title_center=””][vc_accordion_tab active=”” no_indents=”” bg_color=”#444444″ text_color=”#ffffff” title=”6 – Kentteki yoksulluk durumu nedir ve il ölçeğinde yoksullukla nasıl mücadele edilebilir?”]

Kentimizin bugün ki verilere göre merkez ve merkeze bağlı köylerdeki yoksulluğu % 5 oranındadır.

[/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab active=”” no_indents=”” bg_color=”rgba(68,68,68,0.08)” title=”a. Kentte yoksulluk ne durumdadır ve en önemli 3 nedeni nedir?”]

1315 aile ve 4863 kişi Merkez ve Merkeze bağlı köylerde yoksulluk şartlarında yaşamaktadırlar. İşsizlik, vasıfsızlık, sosyal güvence olmaması yoksulluk nedenleridir.

[/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab active=”” no_indents=”” bg_color=”rgba(68,68,68,0.08)” title=”b. Kentte yoksullukla mücadele için en önemli 3 proje öneriniz nedir?”]

Eğitim başta olmak üzere topluma vasıf kazandıracak ve kişisel gelişim sağlayacak projeler üretmek istikrarlı iş sağlamak yoksulluğu azaltacak unsurlar olmaktadır.

[/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab active=”” no_indents=”” bg_color=”rgba(68,68,68,0.08)” title=”c. Bu projeleri kimler hayata geçirmelidir?”]

Bu konuda tüm kurum ve kuruluşlar ve bunlara bağlı alt kırılımlar, özel sektör temsilcilikleri, sosyal yardımlaşma ve dayanışma kurumları, aile içi eğitimleri verebilecek ve topluma bilinç kazandıracak kurum ve kuruluşlar üzerine düşen görevi yapmalıdırlar.

[/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab active=”” no_indents=”” bg_color=”rgba(68,68,68,0.08)” title=”d. Bu konuda devletin yapması gerekenler nelerdir?”]

Bu konuda yapılacak her türlü projeye devletin destek vermesi kurum, kuruluş ve özel sektörü teşvik edecektir.

[/vc_accordion_tab][/vc_accordion][vc_empty_space height=”32px”][vc_accordion toggle=”yes” title_center=””][vc_accordion_tab active=”” no_indents=”” bg_color=”#424242″ text_color=”#ffffff” title=”7 – Kentin bilimsel, sosyal ve kültürel ortamının ekonomik gelişmelere etkisi ne düzeydedir?”]

Kentin bilimsel, sosyal ve kültürel ortamının ekonomik gelişmelere olumlu etkileri vardır.Son yıllarda kozmopolitik bir nüfus anlayışına bürünen Kentimiz dışarıdan gelen nüfusa hitap edecek şekilde kendini yenilemektedir.

[/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab active=”” no_indents=”” bg_color=”rgba(68,68,68,0.08)” title=”a. Kentin sosyal ve kültürel kuruluşlarının ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisi nedir ve nasıl geliştirilebilir (en önemli 3 proje öneriniz)?”]

Kentimizde üniversitemizin, askeri birliğimizin,OSB’ nin ve çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarımızın kurulmasıyla ihtiyaçlar çeşitlenmiş ve hatta karşılanamaz hale gelmiştir. Şehirleşme ve konut yapımı alanında gelişmeler sağlanmıştır.Sosyal ve kültürel alanlar çoğalmaktadır. Yaşam alanları çeşitlenrniştir. Ar – Ge ve inovasyona yönelik çalışmalar yoğunlaşmıştır.

[/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab active=”” no_indents=”” bg_color=”rgba(68,68,68,0.08)” title=”b. Kentin OSB, KSS, Teknokent vb. örgütlenmelerinin ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisi nedir ve nasıl geliştirilebilir(en önemli 3 proje öneriniz)?”]

Kentimizde bir adet OSB bulunmaktadır. Üniversite, KOSGEB, Kalkınma Ajansı, Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu gibi kuruluşlar ile işletmelerimiz desteklenmeye başlamıştır.

[/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab active=”” no_indents=”” bg_color=”rgba(68,68,68,0.08)” title=”c. Kentteki üniversitenin veya araştırma merkezlerinin ekonomik faaliyetler üzerindeki etkisi nedir ve nasıl geliştirilebilir(en önemli 3 proje öneriniz)?”]

Üniversitemizin araştırmaları orta ve uzun vadede ekonomimize yansıyacaktır.Marka ve tescil için akademik çalışmalar, Coğrafi işaret gibi kurumsallaşmada etkili unsurları harekete geçirmek için üniversite çalışmaları önemli ölçüde katkı sağlamaktadır.

[/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab active=”” no_indents=”” bg_color=”rgba(68,68,68,0.08)” title=”d. Bu projeleri kimler hayata geçirmelidir?”]

Üniversite ve işletmeler işbirliği içerisinde çalışmalıdır.

[/vc_accordion_tab][vc_accordion_tab active=”” no_indents=”” bg_color=”rgba(68,68,68,0.08)” title=”e. Bu konuda devletin yapması gerekenler nelerdir?”]

Üniversiteler ile İşletmelerin beraber yürüteceği projeler desteklenmelidir.

[/vc_accordion_tab][/vc_accordion]