Şehir Hakkında

Kastamonu hakkında genel bilgileri inceleyebilirsiniz.

Ana Sayfa Kastamonu Şehir Hakkında
[vc_tabs no_indents=”yes”][vc_tab title=”TARİHÇE” tab_id=”1436229331267-4-2fd19-a036″ icon=”server”]
Tarih Öncesi

1948 yılında Kastamonu ve çevresinde yapılan arkeolojik kazılar araştırmalarda Germeç ve Gölköy’de ele geçen Yontma taş devrine ait çakmaktaşı el baltaları Kastamonu ve çevresinin tarih öncesi devrini MÖ 50 binlere kadar gerilere götürmektedir.

Paflagonyalılar, Hititler ve Romalılar Dönemi

Paphlagonia diye isimlendirilen bölgenin sınırları doğuda Kızılırmak, batıda Sakarya Nehri, güneyde Frigya ve Galatya ile çevrilidir, Kastamonu bu bölgede yer almaktadır. Paflagonya halkı Anadolu’nun en eski milletlerindendir.

Bölge MÖ 1400-1390 senelerinde Hitit İmparatorluğu eline geçmiştir. Hititlerden sonra Frigya ve Lidya Krallıklarının egemen olduğu bu topraklar MÖ 4.yy’da Perslerin eline geçmiştir. MÖ 4.yy’da Büyük İskender Kastamonu topraklarını Makedonya’ya katmıştır. İskender’den sonra yöreyi ele geçiren Pontus Krallığı MÖ 1.yy’da Romalılar tarafından ortadan kaldırılmıştır. Kastamonu MS 395 yılında Bizans İmparatorluğuna katılmıştır.

Bizanslılar ve Çobanoğulları Beyliği Dönemi

Kastamonu 10.yy’da Bizans imparatoru tarafından General Manuel Komnenos’un denetimine verilmiştir. Manuel Komnenos o zamana kadar Timonion ismi ile anılan şehrin savunması için bir kale yaptırmıştır. Kale, Kastra Komnenon (Komnenos’un Kalesi) olarak adlandırılmıştır. İsim daha sonra Türkçeleşerek Kastamonu şekline dönüşmüştür.

13.yy’a kadar Bizans yönetiminde kalan Kastamonu, 1227-1309 yılları arasında Hüsamettin Çoban’ın yöredeki Türkmen topluluklarını toplayarak kurduğu Çobanoğulları Beyliğinin yönetimi altına girmiştir.

Candaroğulları Beyliği ve Osmanlı İmparatorluğu Dönemi

Candaroğlu Süleyman Paşa, 1309 yılında Kastamonu şehrini ele geçirerek Çobanoğlu Beyliğine son verdi. I.Bayezid 1391 yılında Kastamonu’ya bir sefer düzenledi ve Kastamonu’daki Candaroğlu hükmü sona erdi.

Fatih Sultan Mehmet 1461 yılında Anadolu Beyliklerini birleştirmek için Trabzon Seferine çıktı. Fatih, Trabzon seferi dönüşü Kastamonu’yu ele geçirdi. Kastamonu, 1461 yılından 1922 yılına kadar Osmanlı yönetiminde kalmıştır. Kastamonu, uzun süre Bolu Eyaletine bağlı kalmış ve Bolu Sancağı hükmüyle yönetilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman tarafından Eyalet merkezi haline getirilmiştir.

Cumhuriyet Dönemi

Kastamonu Milli Mücadele sırasında lojistik destek açısından en güvenilir bölge olması nedeniyle büyük yarar sağlamıştır. Özellikle İstiklal Yolu adı verilen yol ile İnebolu’dan başlayarak Kastamonu üzerinden Ankara’ya yiyecek, giyecek, para, cephane ve silah gönderimi yapılmıştır. Kurtuluş Savaşı’nda cepheye en çok asker gönderen ildir, Çanakkale ve İstiklâl savaşında en fazla şehit veren illerden biridir. Çanakkale Türküsü Kastamonu’lu aşık Yorgansız Hakkı’ya aittir

Cumhuriyet’in ilanından sonra Atatürk 23 -31 Ağustos 1925 tarihleri arasında 9 günlük bir Kastamonu gezisi yapmıştır. Bu gezi sırasında İnebolu’da Şapka Devrimi olarak anılan kılık ve kıyafet devrimini açıklamıştır.

[vc_empty_space height=”44px”][vcfastgallery columns=”2″ fg_type=”magnific-popup” fg_main_color=”#156e3e” fg_secondary_color=”#ffffff” fg_spacing_active=”on” fg_spacing=”13″ fg_gallery_name=”Kastamonu Havalimanı” images=”5823,5817,5818,5819,5820,5821,5822,5824,5825,5826,5827,5828″][vc_empty_space height=”12px”]
[vc_empty_space height=”12px”]
[/vc_tab][vc_tab title=”NÜFUS” tab_id=”1436212691-1-88fd19-a036″ icon=”users”]
Kastamonu Nüfus Yoğunluğu

Yüzölçümü 13.136 km2 olan Kastamonu ilinde kilometrekareye 28 insan düşmektedir. Kastamonu nüfus yoğunluğu 28/km2’dir. Kastamonu nüfusunun %58,06 kısmı il ve ilçe merkezlerinde, %41,94kısmı ise köy ve beldelerde yaşamaktadır.

Yıllara Göre Kastamonu Nüfusu
Yıl Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Toplam Nüfus
2014 183.564 185.343 368.907
2013 183.188 184.905 368.093
2012 177.647 182.161 359.808
2011 177.666 182.093 359.759
2010 178.875 182.347 361.222
2009 177.152 182.671 359.823
2008 176.832 183.592 360.424
2007 176.954 183.412 360.366

nagh

nfsah

İlçelere Göre Kastamonu Nüfusu
İlçe Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Toplam Nüfus
Merkez 69.034 68.357 137.391
Abana 2.102 2.073 4.175
Ağlı 1.466 1.514 2.980
Araç 9.365 9.673 19.038
Azdavay 3.564 3.590 7.154
Bozkurt 4.647 4.645 9.292
Cide 10.404 10.209 20.613
Çatalzeytin 3.235 3.316 6.551
Daday 4.502 4.684 9.186
Devrekani 6.242 6.486 12.728
Doğanyurt 3.179 3.285 6.464
Hanönü 1.964 2.012 3.976
İhsangazi 3.078 3.026 6.104
İnebolu 11.716 11.202 22.918
Küre 3.355 3.233 6.588
Pınarbaşı 2.829 2.761 5.590
Seydiler 1.999 2.016 4.015
Şenpazar 2.401 2.369 4.770
Taşköprü 18.818 19.957 38.775
Tosya 19.664 20.935 40.599
İl ve İlçe Merkezlerine Göre Kastamonu Nüfusu
Yıl Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Toplam Nüfus
2014 105.954 108.234 214.188
2013 102.557 104.488 207.045
2012 100.189 101.817 202.006
2011 98.503 99.201 197.704
2010 97.730 97.329 195.059
2009 94.125 95.859 189.984
2008 90.556 93.672 184.228
2007 91.365 93.320 184.685
Köy ve Beldelere Göre Kastamonu Nüfusu
Yıl Erkek Nüfusu Kadın Nüfusu Toplam Nüfus
2014 77.610 77.109 154.719
2013 80.631 80.417 161.048
2012 77.458 80.344 157.802
2011 79.163 82.892 162.055
2010 81.145 85.018 166.163
2009 83.027 86.812 169.839
2008 86.276 89.920 176.196
2007 85.589 90.092 175.681

 

Bu sayfadaki veriler hazırlanırken Türkiye İstatistik Kurumu verileri esas alınmıştır.

[vcfastgallery fg_type=”magnific-popup” fg_main_color=”#156d3e” fg_secondary_color=”#ffffff” fg_gallery_name=”nufus” images=”5107,5111,5114,5124,5120,5119,5134,5138,5146,5127″]
[/vc_tab][vc_tab title=”COĞRAFİ YAPI” tab_id=”1436213086738-2-2fd19-a036″ icon=”tree”]
[vc_empty_space height=”12px”]
Coğrafi Yapı

Kastamonu ili Batı Karadeniz bölgesinde 41 derece 21′ kuzey enlemi i!e 33 derece 46′ doğu boylamları arasında yer alır. Deniz seviyesinden yüksekliği 775m.dir. Yüzölçümü 13.108,1 km²dir. Bu ülke topraklarının %1,7’sini oluşturur.

Kastamonu İli çoğunlukla engebeli arazilerden oluşmaktadır, ilin kuzeyinde Batı Karadeniz Dağları bulunmaktadır. Karadeniz sahiline paralel olarak İsfendiyar (Küre) Dağları il merkezinin kuzeyinde, güneyinde ise yine doğu batı uzantılı Ilgaz dağları yer alır.

Türkiye’nin Karadeniz’e doğru uzanan çıkıntısının büyük bölümünü kapsar. Doğuda Çatalzeytin ilçesinin Sinop ile birleştiği noktadan, batıda Kerempe burnuna kadar kıyı düz bir şerit halinde uzanır. Kerempe Burnunda bariz bir çıkıntı meydana getirerek güney batı doğrultusunda Bartın il sınırına kadar kıyı devam eder. Karadeniz’e olan bu kıyının uzunluğu 170 km’dir.

Kastamonu’nun yüzölçümünün %74,6’sı dağlık ve ormanlık, %21,6’sı plato ve %3,8’i ovadan oluşur. Dağılımdan da anlaşılacağı gibi ilin tarıma elverişli geniş alanları yoktur. Ancak vadiler etrafında küçük ovalar göze çarpar. Bunlardan önemlileri Daday ve Taşköprü ovalarını içine alan Gökırmak ile Tosya tarım alanını kapsayan Devrez Vadileridir. Ayrıca Araç Cide ve Devrekani çay yatakları çevresinde de ekim ve dikime elverişli alanlar bulunmaktadır.

Münferit olarak Yaralıgöz Dağı (1985m.), Göynük Dağı (1770m.), Dikmen Dağı (1471m.), Kurtgirmez Dağı (1450 m.) ,Güruh Dağı (1493m.), Ballıdağ {1400 m.), lsırganlık Dağı, Harami Dağı ve Elek Dağı önemli yükseltileri teşkil etmektedir. İlin güneyinde ise Ilgaz Dağları uzanmaktadır. Bu Dağlar yüksek ve devamlıdır.

İklim

İlde iki çeşit iklim hüküm sürer. Kuzeyinde Karadeniz iklimi güneyinde ise İç Anadolu’nun kara iklimi görülür. Kıyıya paralel olarak uzanan İsfendiyar Dağları, Karadeniz ikliminin iç kısma girmesini önler. Kıyılarda yağış daha fazladır. Senede 20 gün kar yağar, 40 gün toprak karla örtülüdür. Sıcaklık -26,9° ile +38,7°C arasında seyreder.

Bitki Örtüsü

İl bitki örtüsü bakımından çok zengin sayılır. İl topraklarının % 67’si orman ve fundalıklarla, %29’u ekili-dikili alanlarla, %6,5’i çayır ve meralarla kaplıdır. %1,5’i tarıma elverişsiz topraklardır. Ormanlarda kayın, köknar, çam, karaağaç, gürgen, kestane ve ıhlamur ağaçları bulunur. Azdavay – Devrekâni arasında ise çam ağaçları çoğunluktadır.

[vc_empty_space height=”12px”]
[vcfastgallery columns=”2″ fg_type=”magnific-popup” fg_main_color=”#156d3e” fg_secondary_color=”#ffffff” fg_gallery_name=”Cografi” images=”5870,5871,5872,5873,5874,5875,5876,5877,5878,5879,5883,5884,5885,5886″]
[/vc_tab][vc_tab title=”İLÇELER” tab_id=”1437338387831-4-8″ icon=”map-marker”][vc_message color=”attention” icon=”camera” closing=”yes”]

Açılacak olan pencerelerde bulunan görseller üzerine tıkladığınızda büyüyecektir.

[/vc_message]
[vc_empty_space height=”15px”]
[vc_empty_space height=”15px”]
[vc_empty_space height=”15px”]
[vc_empty_space height=”15px”]
[vc_empty_space height=”15px”]
[vc_empty_space height=”15px”]
[vc_empty_space height=”15px”]
[vc_empty_space height=”15px”]
[vc_empty_space height=”15px”]
[vc_empty_space height=”15px”]
[vc_empty_space height=”15px”]
[vc_empty_space height=”15px”]
[vc_empty_space height=”15px”]
[vc_empty_space height=”15px”]
[vc_empty_space height=”15px”]
[vc_empty_space height=”15px”]
[vc_empty_space height=”15px”]
[vc_empty_space height=”15px”]
[vc_empty_space height=”15px”]
[/vc_tab][/vc_tabs]