ÜYELERİMİZİ VERGİ KAYITLARINI KONTROLE DAVET

D U Y U R U
KASTAMONU TİCARET VE SANAYİ ODASI
ÜYELERİNİ VERGİ KAYITLARINI KONTROLE
 DAVET

 

 

           5174 sayılı TOBB Kanunun 83’ncü maddesi uyarınca, Organ seçimlerine seçmen olarak katılabilmek ve seçilebilmek için vergi mükellefi olma şartı arandığından, üyelerimizin vergi kayıtlarını kontrol ederek, hatalı kayıtlarını düzeltmeleri zorunludur. Üyelerimizin Vergi mükellefiyetlerine ilişkin, Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası kayıtlarını 28 Şubat 2018 Çarşamba – 8 Mart 2018 Perşembe günü mesai saati bitimine kadar hafta içi her gün 08.30-17.30 saatleri arasında, Odamıza müracaat ederek hatalı kayıtların düzeltilmesi için başvurularını yazılı olarak yapması gerekmektedir.
           Kayıtlarını düzeltmeyen üyelerin oda kayıtlarının doğruluğu kabul edilmiş sayılacaktır.
İlanen tebligat olunur.
Önemle duyurulur.

 

 

 Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası
 Yönetim Kurulu Başkanlığı