Aidatlar

Odamızın aidat rakamları ve ödeme dönemleri hakkında detaylı bilgiler.

Oda meclis kararı ile yetkilendirilen oda yönetim kurulunca onaylanan, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 24, 25. ve 26. maddelerine göre düzenlenen, 01.01.2015 tarihinden itibaren uygulanacak olan odamız kayıt ücreti, yıllık aidat ve munzam aidat ücretleri aşağıdadır.

KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ

5174 sayılı kanunun 24’üncü, kayıt ücreti ile yıllık aidat yönetmeliğin 5. maddesinde; “Üyenin oda veya borsaya kaydı sırasında ödemekle zorunlu olduğu ücrete kayıt ücreti ve her yıl için ödeyeceği aidata da yıllık aidat denir. Üyeler oda veya borsaya kayıt sırasında kayıt ücreti ve her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlüdür.”

[vc_empty_space height=”8px”][vc_message color=”custom” bg_color=”#156e3e” text_color=”#ffffff” closing=””]1. DERECE (Bankalar, Anonim Şirketleri)
Kayıt Ücreti : 565 TL
Yıllık Aidat : 565 TL

2. DERECE (Limited Şirketleri)
Kayıt Ücreti : 330 TL
Yıllık Aidat : 330 TL

3. DERECE (Şahıslar, Limited Şirket Şubeleri, Kooperatifler)
Kayıt Ücreti : 255 TL
Yıllık Aidat : 255 TL[/vc_message][vc_empty_space height=”8px”]

• Oda kayıt ücretlerin ödemesi kayıt esnasında, peşin tahsil edilmektedir.

• Yıllık aidat HAZİRAN ve EKİM aylarında iki eşit taksitte tahsil edilmektedir.

[vc_empty_space height=”18px”]

MUNZAM AİDAT TARİFESİ

5174 sayılı kanunun 25. maddesinde belirtilen ve kayıt ücreti ile yıllık aidat ve munzam aidatın tespiti ve ödenmesi hakkında yönetmeliğin 6. maddesinde; “Odalarca her yıl için; gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî kazanç toplamı; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî bilanço kârı üzerinden binde beş oranında munzam aidat tahsil olunur.”

[vc_empty_space height=”8px”][vc_message color=”custom” bg_color=”#156e3e” text_color=”#ffffff” icon=”exclamation-circle” closing=”yes” el_class=”info”]

2015 YILI MUNZAM AİDAT TAVAN ÜCRET TUTARI : 12.015,00 TL’DİR.

[/vc_message][vc_empty_space height=”8px”]

1. Birden fazla odaya kayıtlı bulunanların munzam aidatı, üye tarafından ilgili odalara eşit olarak paylaştırılmak suretiyle yatırılır.

2. Zarar eden üyeler, o yıl için munzam aidat ödemezler.

3. Çalışma alanları içinde birden fazla şubesi bulunan üyelerin munzam aidatı, bütün şubelerden elde ettikleri gelir veya kurumlar vergisine matrah teşkil eden ticari kazanç veya ticari bilanço karı üzerinden hesaplanır.

4. Bir müessesenin şubeleri ve fabrikaları ile birlikte ödeyeceği munzam aidat, o yıl için belirlenmiş bulunan yıllık aidat tavanının yirmi katını geçemeyecektir.

5. Birden fazla odaya kayıtlı bulunan üyelerimiz, diğer oda üyeliklerini belgelendirerek Odamıza ibraz etmek zorundadır.

6. Munzam aidat HAZİRAN ve EKİM aylarında iki eşit taksitte tahsil edilmektedir.