Üye Yükümlülükleri

Ana Sayfa Üyelik Üye Yükümlülükleri

Üyelerimizin odamızda mevcut iletişim bilgilerinin güncelliğinin sağlanması kaliteli ve zamanında hizmet verebilmemiz bakımından büyük önem taşımaktadır.

Özellikle iletişim bilgilerindeki değişikliklerin bildirilmemesi durumunda Sizlere ulaşmamız mümkün bulunamamakta, dolayısıyla da birçok hizmet, duyuru ve faaliyetimizden faydalanma imkânınız olamamaktadır.

Zaman yönetiminin artan önemi ile birlikte hızlı iletişimin önemi de artmaktadır. Bu nedenle üyelerimizin kendilerine anında ulaşabileceğimiz güncel iletişim bilgilerini (e-posta, kurumsal SMS) bildirmeleri tüm kapıları açan anahtar konumundadır.

[vc_empty_space height=”8px”][vc_message color=”custom” icon=”exclamation-circle” closing=”yes” bg_color=”rgba(192,153,49,0.3)” text_color=”#020202″]Size ulaşabilmemizin anahtarı iletişim bilgilerinizi bildirmenizdir.
Lütfen odamıza ulaşarak veya bilgi güncelleme formlarını kullanarak üye bilgilerinizi güncelleyin.[/vc_message][vc_empty_space height=”8px”]

Üyelerimizin iletişim bilgileri ve firmaları ile ilgili diğer değişiklikleri bildirmelerinin yasal olarak yerine getirilmesi gereken yükümlülükleri arasında yer aldığını önemle hatırlatmak isteriz.

Kanunun ilgili maddesinde; “Odaya kaydolunan tacirin durumlarında meydana gelen, Ticaret Kanununa göre tescil ve ilanı gerekli her çeşit değişikliklerin vukuundan itibaren bir ay içinde değişikliklerin Oda ve Borsalara bildirilmesi mecburidir.” denilmektedir.

BİLGİ GÜNCELLEME

Lütfen eski ya da hatalı bilgilerinizi güncelleyin. Güncel bilgiler telafisi olmayan duyuruların size ulaşabilmesi açısından önemlidir.

BİLGİ GÜNCELLEME

Aşağıda bulunan link yardımıyla bilgilerinizi güncelleyeceğiniz forma ulaşacaksınız.

* Odamız tarafından gerek görüldüğü taktirde aranabilir, güncelleme işlemleri için odamıza davet edilebilirsiniz.

[vc_empty_space height=”12px”]

SORUMLU ÜYE = SORUNSUZ ODA HİZMETİ

Odamız hizmetlerinin eksiksiz yürümesi, siz üyelerimizin güncel her haberden, gerekli her duyurudan anında haberdar olması, odamız bünyesinde gerçekleştirilen işlemlerin sorunsuz devam etmesi için sizin yardımınıza ihtiyaç duyuyoruz.

[vc_empty_space height=”6px”]

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası’na üyeliğin yasalar tarafından belirlenen yükümlülükleri bulunmaktadır. Odamız, söz konusu yükümlülüklerin yerine getirilmesini yasal olarak takiple sorumludur.

Üyelerimizin temel yükümlülüklerinden birisi “yıllık ve munzam aidatın” zamanında ödenmesidir. Yıllık aidat ve munzam aidat, 5174 Sayılı Kanun’un 24 ve 25‘inci maddelerinde açıklanmıştır. Buna göre;

Yıllık Aidat             : Üyenin her yıl ödemekle yükümlü olduğu aidattır.
Munzam Aidat      : Gerçek kişi tacir ve sanayicilerin bir yıl önceki gelir vergisine matrah teşkil eden ticari kazançları, tüzel kişi ve sanayicilerin ise ticari bilanço karları üzerinden binde 5 oranında ayrıca ödemekle yükümlü oldukları aidattır.

[vc_empty_space height=”8px”][vc_message color=”custom” bg_color=”rgba(192,153,49,0.3)” text_color=”#020202″ icon=”exclamation-circle” closing=”yes”]Aidatınızı zamanında ödeyin, gecikme zammına maruz kalmayın.
Zamanında ödenen aidatlar hem sizlerin gecikme zammı ödemesine engel olacak, hem de odamız hizmetlerinin daha düzenli işlemesini sağlayacaktır.[/vc_message][vc_empty_space height=”8px”]
Üyelerimiz herhangi bir bildirim beklemeksizin, yıllık gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile müracaatla munzam aidatlarını ödemekle mükelleftirler.

Yıllık aidat ve munzam aidatın birinci ve ikinci taksitinin ödeme süreleri şöyledir:
Birinci Taksidin Son Ödeme Tarihi : 30 Haziran
İkinci Taksidin Son Ödeme Tarihi : 31 Ekim

Üyelerimiz, yıllık aidat ve munzam aidat ödemelerini odamız veznesine (nakit veya kredi kartı), üye sicil numarasını belirterek yapabilirler.

* Süresi içerisinde ödenmeyen yıllık aidat ve munzam aidatlara 6183 Sayılı “Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun” hükümleri uyarınca, gecikme zammı uygulanarak tahsil edilir.

AİDAT BİLGİLERİ

Bu kutu aidatları öğrenmeniz ve ödeme yapabileceğiniz yolları inceleyebilmeniz için sizi yönlendirecektir.

AİDAT BİLGİLERİ

Aşağıda bulunan link yardımıyla odamızın banka hesap numaralarını görebilir, IBAN numarasını kullanarak herhangi bir banka ile aidat ödemelerinizi gerçekleştirebilirsiniz.