VERGİ MÜKELLEFİYETLERİNE İLİŞKİN KAYITLARIN KONTROL EDİLMESİ

Kastamonu Ticaret ve

Sanayi Odasına

Kayıtlı üyelerimizin

Vergi mükellefiyetlerine

İlişkin kayıtlarını

Odamıza müracaat ederek

Kontrol ettirmeleri

Önemle duyurulur.

 

KASTAMONU

TİCARET VE SANAYİ ODASI

Share on Facebook0Tweet about this on Twitter0Share on Google+0Email this to someone