VERGİ MÜKELLEFİYETLERİNE İLİŞKİN KAYITLARIN KONTROL EDİLMESİ

Kastamonu Ticaret ve

Sanayi Odasına

Kayıtlı üyelerimizin

Vergi mükellefiyetlerine

İlişkin kayıtlarını

Odamıza müracaat ederek

Kontrol ettirmeleri

Önemle duyurulur.

 

KASTAMONU

TİCARET VE SANAYİ ODASI