TOBB tarafından belirlenen belge ve hizmet ücretlerinde yıl içinde yapılan değişikliklerin uygulanabilmesi için Yönetim Kurulumuz yetkili kılınmıştır. TOBB Yönetim Kurulu’nca, yıl içinde belirlenebilecek hizmet ücretleri veya yeni uygulamaya konacak hizmetler ile ilgili Yönetim Kurulumuz yetkili kılınmıştır.

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

Hizmet Karşılığı

Ücret

Fatura Suretleri Onayı Tasdik Ücreti

Rayiç Fiyatları Onayı Tasdik Ücreti

Oda Tarafından Grv. Eksper Hzmt. Ücreti

Oda Tarafından Grv. Bilirkişi Hzmt. Ücreti

Oda Tarafından Grv. Hakem Hzmt. Ücreti

Ekspertiz Raporu Tasdik Bedeli

Bilirkişi Raporu Tasdik Bedeli

Kapasite Raporu Tasdik Belgesi

Üretilen Mal ve Hizm. Tasdik Ücreti

Şirket Kuruluş Onayı

Ticaret Sicil Tasdiknamesi

İflas ve Konkordato Belgesi

Ortaklık Teyit Belgesi

Ticaret Sicil Yetki Belgesi

Taşınmaz Tasarruf Belgesi

Ticaret Sicil Harcı

Ticaret Sicilinde Yapılan Değişiklikler (Bankalardan )

Ticaret Sicilinde Yapılan Değişiklikler ( Şirketlerden ve kooperatiflerden )

Ticaret Sicilinde Yapılan Değişiklikler ( Şahıslardan )

Ticaret Sicil Gazetesi Her Bir Sayfa Tasdiki

Sigorta Acenteliği Fiziki Tetkik Ücreti ( Merkez İlçe )

Sigorta Acenteliği Fiziki Tetkik Ücreti ( İlçeler )

BİNDE BEŞ

130 TL

500 TL

400 TL

400 TL

500 TL

500 TL

500 TL

250 TL

250 TL

100 TL

80 TL

80 TL

80 TL

300 TL

%23.5

1000 TL

450 TL

250 TL

10 TL

100 TL

200 TL

Ücret

Belge Bedelleri

Kalite Yeterlilik Belgesi

Yerli Malı ve Yerli İstekli Belgesi

Türk Malı Belgesi

Kayıtlı Üye İmza Onayı Belgesi

Oda Kayıt Sureti ve Faaliyet Belgesi

İhale Durum Belgesi

Mesleknen Men Edilmediğine Dair Belge

Oda Kimlik Belgesi

Ticari İtibar Şahadetnamesi

İş Makinesi Tescil Belgesi Onayı

İş Makinesi Tescil Belgesi Değerli Kağıt Bedeli

Üyel. Bank. Alac. Kredi Tasdik Ücreti

Diğer Hizmetler

Odamız Her Bir Meslek Komitesi Listesi Ücreti

K Yetki Belgesi Onayı

K Yetki Belgesi İlave / Düşüm

Sigorta Acentesi Uygunluk Belgesi

Sayısal Takoğraf

300 TL

500 TL

250 TL

50 TL

10 TL

80 TL

80 TL

100 TL

120 TL

150 TL

125 TL

200 TL

150 TL

60 TL

20 TL

100 TL

8 TL