Yönetmelik hükümlerine göre Yetki Belgesi alındıktan veya yenilendikten sonra durumunuzda meydana gelen, unvan, iştigal, adres, sermaye, ortak değişikliği ve taşıt satışı gibi değişikliklerin meydana geldiği tarihten itibaren 60 gün içinde yazılı olarak bildirilmesi, satış sözleşmesi aslının Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası‘na ibraz edilmesi ve satış tarihinden itibaren 540 gün içinde asgari kapasite şartının sağlanması gerekmektedir.

Aksi halde yönetmelik hükümleri uygulanır.

K1 BELGESİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

Gerçek Kişiler için 30 TON Asgari Kapasite şartı, Tüzel Kişiler İçin 110 TON asgari kapasite şartı ve model şartı aranmaktadır.

DİLEKÇE, BAŞVURU FORMLARI

NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ

İKAMETGÂH

İMZA SİRKÜSÜNÜN ASLI VEYA NOTER ONAYLI FOTOKOPİSİ

ADLİ SİCİL BELGESİ

ODA KAYIT BELGESİ

TİCARET SİCİL GAZETESİ ASLI VEYA ONAYLI FOTOK.

VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFİYET YAZISI

İŞYERİ KİRA KONTRATI FOTOKOPİSİ VEYA TAPU FOTOKOPİSİ

RUHSAT FOTOKOPİSİ

K2 BELGESİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

GERÇEK KİŞİ İŞLETMELER İÇİN

DİLEKÇE, BAŞVURU FORMLARI

NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ

İKAMETGAH

İMZA SİRKÜSÜ ASLI VEYA NOTER ONAYLI FOTOKOPİSİ

VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFİYET YAZISI

RUHSAT FOTOKOPİSİ

TÜZEL KİŞİ İŞLETMELER İÇİN

DİLEKÇE, BAŞVURU FORMLARI

FİRMA ORTAKLARI VE YETKİLİLERİN NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ

İMZA SİRKÜSÜ ASLI VEYA NOTER ONAYLI FOTOKOPİSİ

ODA KAYIT BELGESİ

TİCARET SİCİL GAZETESİ ASLI VEYA ONAYLI FOTOKOPİSİ

VERGİ DAİRESİ MÜKELLEFİYET YAZISI

İŞYERİ KİRA KONTRATI FOTOKOPİSİ VEYA TAPU FOTOKOPİSİ

RUHSAT FOTOKOPİSİ

K3 BELGESİ İÇİN İSTENEN EVRAKLAR

45 Ton Asgari Kapasite ve model şartı aranmaktadır.

1 – BAŞVURU DİLEKÇESİ

2 – BAŞVURU FORMU

3 – ŞAHIS FİRMALARINDA KİŞİNİN, ŞİRKETLERDE İSE FİRMA ORTAKLARI İLE TEMSİLİ

4 – YETKİLİ KİŞİLERİN ADLİ SİCİL BELGESİ İLE NÜFUS CÜZDANI ÖRNEKLERİ

5 – FİRMAYI TEMSİL VE İLZAMA YETKİLİ KİŞİ/KİŞİLERİN İMZA SİRKÜLERİ

6 – TİCARET SİCİL GAZETESİ İLE ODA KAYIT BELGESİ

7 – KAYITLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİNDEN FAALİYET BELGESİ

8 – ÖZMAL OLARAK KAYITLI RUHSATLARIN FOTOKOPİSİ

9 – TAŞIMACININ MERKEZİ ADRESİNE AİT KİRA KONTRATI, TAPU ÖRNEĞİ VEYA İKAMETGÂH

10 – GERÇEK KİŞİ  VE TAŞIMA  KOOPERATİFLERİ DAHİL TÜZEL KİŞİLERİN KENDİ ADINA KAYIT VE TESCİL EDİLMİŞ EN AZ  30 TON İSTİAP HADDİNDE EŞYA TAŞIMAYA MAHSUS ÖZMAL TİCARİ TAŞIT FİLOSU

Yurt içi eşya ve kargo taşımalarında, K3  yetki belgesi sahipleri, yalnız kendi adına kayıt ve tescil edilmiş öz mal kapalı kasa, ticari taşıtların taşıt belgelerine kaydettirerek kullanabilirler.