AKREDİTASYON

 

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası TOBB Oda/Borsa Akreditasyon Sistemi 10’uncu döneminde büyük bir başarıya imza atarak Ticaret ve Sanayi Odaları arasında Türkiye 1.’si olmayı başardı. 

Akreditasyon, TOBB’ne bağlı odalarda hizmet kalitesinin iyileştirilmesi amacı ile “Türk Oda Geliştirme Programı” kapsamında Eurochambers – TOBB işbirliği ile ARCHIMEDES programı çerçevesinde Alman Oda sistemine ilişkin görüşlerin de eklendiği Eurochambers, İngiltere Odalar Birliği’nin sistemi dikkate alınarak olgunlaştırılmış bir modeldir.

Akreditasyon, yetkili bir kuruluşun; bir kuruluş ya da kişinin gerçekleştirmekte olduğu faaliyetleri belirli prosedürlere uygun olarak yapmakta olduğuna (yeterliliğine) tanınırlık vermesi işlemidir.

Bu sistem temelde, oda/borsalar tarafından yerine getirilmesi gereken asgari hizmetleri ortaya koymakta, bu hizmetlerin gerektiği şekilde yerine getirildiğine ilişkin olarak ilgili oda/borsaların her yıl kendi performanslarını değerlendirmeleri ve üç yılda bir de Birlik tarafından belirlenecek denetçiler tarafından oda/borsaların değerlendirilmelerini öngörmektedir. Bu sisteme dahil olan Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası hizmetlerindeki standartlarını uluslararası boyutta tescil ettirmiştir. Odamızın hedefi her geçen gün bu standardı yükseltmektir.

KALİTE POLİTİKAMIZ

Üyelerimizin, oluşturdukları katma değeri arttırmak amacı ile iş süreçlerini düzenlemek ve daha verimli hale getirmek için ihtiyaç duydukları bilgi teknolojileri uygulamalarında güvenilir, kararlı, genişleyebilen ve kolayca güncellenebilen hızlı, etkin ve ekonomik çözümler üretirken;   sürekli gelişmeyi ve ilerlemeyi sağlayabilen, müşteri memnuniyetini ve potansiyelini sürekli arttırabilen, etik değerlere saygılı ekip ruhu ile çalışabilen, personelinin memnuniyetini ve eğitim seviyesini sürekli geliştiren bir kurum olmaktır.

VİZYON VE MİSYONUMUZ

Odamız 5174 sayılı kanunumuz ve mevzuat çerçevesinde, ilimizin kalkınmasına, gelişmesine ve ülkemizin ticaret ve sanayileşme alanına katkıda bulunup, üyelerimizin beklenti ve ihtiyaçlarını en kısa zamanda karşılayıp memnuniyetini sağlamayı, sürekli etkinliği, etkililiği  ve sürekli iyileştirmeyi, yöresel, bölgesel, ulusal, kıtasal ve küresel gelişmeleri yakından takip ederek, üyelerimizin iç ve dış pazarlarda rekabet gücünün oluşturulmasını, artırılmasını ve sürekli hale getirilmesini hedefler.

Misyonumuz kalite hedeflerimizi gerçekleştirerek sürekli iyileşen öğrenen ve gelişen bir organizasyon yapısına sahip olmak, ulaştığımız kalite seviyesini sürdürülebilir kılmak, ilimizin sosyal, kültürel ekonomik yaşam seviyesini daha yüksek standartlara taşımak  ve ilimiz tanıtımına katkı sağlamak, yatırım ve istihdamı artırmak için gerekli ortamın oluşmasını sağlamak, kurumsal saygınlığımızı artırarak şehrimizin sosyal, kültürel ve ekonomik alanlarda lokomotifi olmak, üyelerimizin işlemlerine ve beklentilerine yasal mevzuatlar çerçevesinde en hızlı ve en etkin şekilde cevap vermek, odamız personelini en etkin ve optimum düzeyde konumlandırmak ve sürekli gelişimlerine katkıda bulunmak, özel sektöre öncü olarak bilinçlendirmek, yatırımlarına destek olmak, eğitimlerine katkıda bulunmak, ticaretin gelişmesinde ve genişlemesinde etkin rol oynamaktır.

Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası olarak yüz yılı aşkın süredir bu ve benzer hedef ve arzularla yolumuza devam ediyoruz. Daha güçlü bir odanın daha güçlü üyeler yaratacağını, güçlü üyelerin de güçlü bir ülke demek olduğunu biliyor, tüm enerjimizi bu hedefe ulaşmak için harcıyoruz.