AKREDİTASYON KURULU

1.GÖREVİ

ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi ve TOBB Akreditasyon sistemi konusunda Standardın verdiği görevleri ifa etmek.

2. BAĞLI OLDUĞU BÖLÜM
Akreditasyon İzleme Komitesi

3. ÜST AMİRİ
Yönetim Kurulu

4. ALT KADROSU
KYT / Akreditasyon sorumlusu, Genel Sekreter ve diğer tüm birimler.

5. GÖREVİN GEREKTİRDİĞİ NİTELİKLER
Akreditasyon İzleme Komitesi aşağıda ki belirtildiği şekilde 5 kişiden oluşur.
1-) Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Yardımcısı
2-) Meclis Başkanı veya Meclis Başkan Yardımcısı
3-) Genel Sekreter
4-) Genel Sekreter Yardımcısı
5-) Akreditasyon Sorumlusu

6. GÖREV TANIMI
ISO 9000 Kalite Yönetim Sistemi ve TOBB Akreditasyon Sistemi konularında standardın verdiği görevleri ifa etmek.

AKREDİTASYON İZLEME KOMİTESİ’ nin GÖREVLERİ
1-) En az 4 yıl süreli Stratejik Planı hazırlamak.
2-) Hazırlanan Stratejik Planın Hedeflerini Yıllık İş Planları ile izlemek.
3-) Sonuçlarını Yıllık Faaliyet Raporlarıyla değerlendirmek.
4-) Tüm bu çalışmaları Oda Yönetim Kurulunun onayına sunmak ve Yönetim Kurulunun bu kapsamda aldığı kararları uygulamaktır.
5-) Akreditasyon İzleme Komitesi üyesi olarak Stratejik Plan ile TOBB Akreditasyon Sistemi çalışmalarına fiilen katılmak.
6-) 3 Ayda bir yapılan AİK toplantılarına katılmak.

AKREDİTASYON İZLEME KOMİTESİ TOPLANTISI
Komitenin Raportörü Genel Sekreter Yardımcısı’dır. Onun yokluğunda Akreditasyon Sorumlusudur.
1-) Her 3 ayda bir Olağan olarak toplanır.
2-) Başkanın talebi veya herhangi 3 üyenin çağrısı üzerine de Olağanüstü toplanabilir.
3-) Kararlar en az 3 üye ile alınır.
4-) Alınan kararlar Karar Defterine katılanların imzaları ile kaydedilir.
5-) Karar Defteri Geliştirme ziyaretlerinde ve Denetimlerde ibraz edilir.

AKREDİTASYON İZLEME KOMİTESİ ÜYELERİ
1-) Oğuz FINDIKOĞLU – Yönetim Kurulu Başkanı
2-) Turgay DELLALOĞLU – Meclis Başkanı
3-) Mustafa ELMAS – Genel Sekreter
4-) Adil levent BAŞ – Genel Sekreter Yardımcısı- Akreditasyon Sorumlusu
5-) Barış ÇAĞLAYAN – Genel Sekreter Yardımcısı

Menü
Odamıza Ulaşın