Aidatlar

Odamızın aidat rakamları ve ödeme dönemleri hakkında detaylı bilgiler.

 1. Ana Sayfa
 2. Üyelik
 3. Aidatlar

Oda meclis kararı ile yetkilendirilen oda yönetim kurulunca onaylanan, 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ile Odalar ve Borsalar Kanununun 24, 25. ve 26. maddelerine göre düzenlenen, 01.01.2023 tarihinden itibaren uygulanacak olan odamız kayıt ücreti, yıllık aidat ve munzam aidat ücretleri aşağıdadır.

KAYIT ÜCRETİ VE YILLIK AİDAT TARİFESİ

5174 sayılı kanunun 24’üncü, kayıt ücreti ile yıllık aidat yönetmeliğin 5. maddesinde; “Üyenin oda veya borsaya kaydı sırasında ödemekle zorunlu olduğu ücrete kayıt ücreti ve her yıl için ödeyeceği aidata da yıllık aidat denir. Üyeler oda veya borsaya kayıt sırasında kayıt ücreti ve her yıl için yıllık aidat ödemekle yükümlüdür.”

1. DERECE (Bankalar, Anonim Şirketleri)
Kayıt Ücreti : 10.000.00 TL
Yıllık Aidat : 10.000.00 TL

4. DERECE
Kayıt Ücreti : 6.500 TL
Yıllık Aidat : 2.500 TL

2. DERECE (Limited Şirketleri)
Kayıt Ücreti : 9.000 TL
Yıllık Aidat : 3.500 TL

5. DERECE
Kayıt Ücreti : 5.500 TL
Yıllık Aidat : 2.500 TL

3. DERECE (Şahıslar, Ltd Şti. Şubeleri, Koop.)
Kayıt Ücreti : 7.500 TL
Yıllık Aidat : 3.000 TL

İlk A.Ş. ve LTD. ve Kooperatif Kuruluşunda
Kayıt Ücreti : 10.000 TL

 • Oda kayıt ücretlerin ödemesi kayıt esnasında, peşin tahsil edilmektedir.
 • Yıllık aidat HAZİRAN ve EKİM aylarında iki eşit taksitte tahsil edilmektedir.

MUNZAM AİDAT TARİFESİ

5174 sayılı kanunun 25. maddesinde belirtilen ve kayıt ücreti ile yıllık aidat ve munzam aidatın tespiti ve ödenmesi hakkında yönetmeliğin 6. maddesinde; “Odalarca her yıl için; gerçek kişi tacir ve sanayicilerin gelir vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî kazanç toplamı; tüzel kişi tacir ve sanayicilerin ise ödeyecekleri kurumlar vergisine ilişkin beyannamelerinde gösterilen ticarî bilanço kârı üzerinden binde beş oranında munzam aidat tahsil olunur.”

2021 YILI MUNZAM AİDAT TAVAN ÜCRET TUTARI : xx.xxx,00 TL’DİR.

 • Birden fazla odaya kayıtlı bulunanların munzam aidatı, üye tarafından ilgili odalara eşit olarak paylaştırılmak suretiyle yatırılır.
 • Zarar eden üyeler, o yıl için munzam aidat ödemezler.
 • Çalışma alanları içinde birden fazla şubesi bulunan üyelerin munzam aidatı, bütün şubelerden elde ettikleri gelir veya kurumlar vergisine matrah teşkil eden ticari kazanç veya ticari bilanço karı üzerinden hesaplanır.
 • Bir müessesenin şubeleri ve fabrikaları ile birlikte ödeyeceği munzam aidat, o yıl için belirlenmiş bulunan yıllık aidat tavanının yirmi katını geçemeyecektir.
 • Birden fazla odaya kayıtlı bulunan üyelerimiz, diğer oda üyeliklerini belgelendirerek Odamıza ibraz etmek zorundadır.
 • Munzam aidat HAZİRAN ve EKİM aylarında iki eşit taksitte tahsil edilmektedir.

BANKA HESAP NUMARALARI

 • ZİRAAT BANKASI TR 10 0001 0001 5136 0995 0250 23
 • HALKBANK TR48 0001 2009 4820 0012 0000 01
 • İŞ BANKASI TR85 0006 4000 0015 2000 0002 52
 • YAPI KREDİ TR82 0006 7010 0000 0063 0705 44
 • TÜRK EKONOMİ BANKASI TR57 0003 2000 2680 0000 0123 96
 • GARANTİ BANKASI TR26 0006 2001 0030 0006 2990 74
 • AKBANK TR76 0004 6001 9088 8000 1045 08
 • VAKIFBANK TR67 0001 5001 5800 7301 3087 25

Tüm hesaplar Kastamonu şubesidir.

Menü
Odamıza Ulaşın