Hizmet Bedelleri

Odamız hizmetlerinin TOBB tarafından belirlenen bedelleri.

 1. Ana Sayfa
 2. Hizmetlerimiz
 3. Hizmet Bedelleri

TOBB tarafından belirlenen belge ve hizmet ücretlerinde yıl içinde yapılan değişikliklerin uygulanabilmesi için Yönetim Kurulumuz yetkili kılınmıştır. TOBB Yönetim Kurulu’nca, yıl içinde belirlenebilecek hizmet ücretleri veya yeni uygulamaya konacak hizmetler ile ilgili Yönetim Kurulumuz yetkili kılınmıştır.

HİZMETLER KARŞILIĞI
ALINACAK ÜCRET
01Fatura Suretleri Onayı Tasdik Ücreti
BİNDE BEŞ
02Rayiç Fiyatları Onayı Tasdik Ücreti
2.500.00
03Oda Tarafından Grv. Eksper Hzmt. Ücreti
2.000.00
04Oda Tarafından Grv. Bilirkişi Hzmt. Ücreti
2.000.00 TL
05Oda Tarafından Grv. Hakem Hzmt. Ücreti
2.000.00 TL
06Ekspertiz Raporu Tasdik Bedeli
2.000,00 TL
07Bilirkişi Raporu Tasdik Bedeli
2.000,00 TL
08Kapasite Raporu Tasdik Belgesi-ODA
2.000,00 TL
08Kapasite Raporu Tasdik Belgesi-TOBB
1.475,00 TL
09Üretilen Mal ve Hizmet Tasdik Ücreti
1.500,00TL
10Ticaret Sicil Tasdiknamesi
500,00TL
11İflas ve Konkordato Belgesi
300,00TL
12Ortaklık Teyit Belgesi
300,00TL
13İmza Beyannamesi Kişi Başı Onayı
300,00TL
14Şirket Kuruluş Onayı ve Defter Tasdiki
15Ticaret Sicil Harcı
%23,5
16Ticaret Sicil Gazetesi Sayfa Tasdiki
100,00 TL
17Sigorta Acenteliği Fiziki Tetkik Ücreti
300,00 TL
18Serbest Metin Belgesi
350,00 TL
19Firma Durum Belgesi
500,00 TL

ODAMIZ BANKA HESAP NUMARALARI

 • ZİRAAT BANKASI TR 10 0001 0001 5136 0995 0250 23
 • HALKBANK TR48 0001 2009 4820 0012 0000 01
 • İŞ BANKASI TR85 0006 4000 0015 2000 0002 52
 • YAPI KREDİ TR82 0006 7010 0000 0063 0705 44
 • TÜRK EKONOMİ BANKASI TR57 0003 2000 2680 0000 0123 96
 • GARANTİ BANKASI TR26 0006 2001 0030 0006 2990 74
 • AKBANK TR76 0004 6001 9088 8000 1045 08
 • VAKIFBANK TR67 0001 5001 5800 7301 3087 25

Tüm hesaplar Kastamonu şubesidir.

BELGE BEDELLERİ
ALINACAK ÜCRET
01Kalite Yeterlilik Belgesi
1.500,00 TL
02Yerli Malı Belgesi-ODA
1.500,00 TL
02Yerli Malı Belgesi-TOBB
350.00TL
03Kayıtlı Üye İmza Onayı Belgesi
250,00 TL
04Oda Kayıt Sureti ve Faaliyet Belgesi
50,00 TL
05İhale Durum Belgesi
300,00 TL
06Meslekten Men Edilmediğine Dair Belge
300,00 TL
07Oda Kimlik Belgesi
300,00 TL
08Ticari İtibar Şahadetnamesi
500,00 TL
09İş Makinesi Tescil Belgesi Onayı
800,00 TL
10İş Makinesi Tescil Belgesi Değerli Kağıt Bedeli
468,00 TL
11Üyel. Bank. Alac. Kredi Tasdik Ücreti
300,00 TL
12Odamız Her Bir Meslek Komitesi Listesi Ücreti
650,00 TL
13K Yetki Belgesi Onayı
350,00 TL
14K Yetki Belgesi İlave / Düşüm
120,00 TL
15Oda Kayıt İşlemleri
500,00 TL
16Sigorta Acentesi Uygunluk Belgesi
400,00 TL
17Türk Malı Belgesi ve Menşe Dolaşım Belgesi
1500,00 TL
18Diğer Hizmetler
1000,00 TL

KAPASİTE RAPORU BANKA HESAP NUMARASI

 • HESAP ADI:TOBB-KAPASİTE BEDELLERİ
 • BANKA:İŞ BANKASI
 • ŞUBE:AKAY ŞUBESİ
 • ŞUBE KODU: 4201
 • HESAP NO: 785529
 • IBAN: TR10 0006 4000 0014 2010 7855 29

YERLİ MALI BELGESİ BANKA HESAP NUMARALARI

Menü
Odamıza Ulaşın