Hizmet Bedelleri

Odamız hizmetlerinin TOBB tarafından belirlenen bedelleri.

 1. Ana Sayfa
 2. Hizmetlerimiz
 3. Hizmet Bedelleri

TOBB tarafından belirlenen belge ve hizmet ücretlerinde yıl içinde yapılan değişikliklerin uygulanabilmesi için Yönetim Kurulumuz yetkili kılınmıştır. TOBB Yönetim Kurulu’nca, yıl içinde belirlenebilecek hizmet ücretleri veya yeni uygulamaya konacak hizmetler ile ilgili Yönetim Kurulumuz yetkili kılınmıştır.

HİZMETLER KARŞILIĞI
ALINACAK ÜCRET
01Fatura Suretleri Onayı Tasdik Ücreti
BİNDE BEŞ
02Rayiç Fiyatları Onayı Tasdik Ücreti
5.000.00
03Oda Tarafından Grv. Eksper Hzmt. Ücreti
4.000.00
04Oda Tarafından Grv. Bilirkişi Hzmt. Ücreti
4.000.00 TL
05Oda Tarafından Grv. Hakem Hzmt. Ücreti
4.000.00 TL
06Ekspertiz Raporu Tasdik Bedeli
4.000,00 TL
07Bilirkişi Raporu Tasdik Bedeli
4.000,00 TL
08Kapasite Raporu Tasdik Belgesi-ODA
4.000,00 TL
08Kapasite Raporu Tasdik Belgesi-TOBB
3.750,00 TL
09Üretilen Mal ve Hizmet Tasdik Ücreti
3.500,00TL
10Ticaret Sicil Tasdiknamesi
1.300,00TL
11İflas ve Konkordato Belgesi
800,00TL
12Ortaklık Teyit Belgesi
800,00TL
13İmza Beyannamesi Kişi Başı Onayı
850,00TL
14Şirket Kuruluş Onayı ve Defter Tasdiki
3.500,00 TL
15Ticaret Sicil Harcı
%23,5
16Ticaret Sicil Gazetesi Sayfa Tasdiki
250,00 TL
17Sigorta Acenteliği Fiziki Tetkik Ücreti
650,00 TL
18Serbest Metin Belgesi
800,00 TL
19Firma Durum Belgesi
1.100,00 TL
19Kapasite Raporu Fotokopi Tasdik Bedeli
650,00 TL
19Meybem Müracaat Bedeli
1.500,00 TL

ODAMIZ BANKA HESAP NUMARALARI

 • ZİRAAT BANKASI TR 10 0001 0001 5136 0995 0250 23
 • HALKBANK TR48 0001 2009 4820 0012 0000 01
 • İŞ BANKASI TR85 0006 4000 0015 2000 0002 52
 • YAPI KREDİ TR82 0006 7010 0000 0063 0705 44
 • TÜRK EKONOMİ BANKASI TR57 0003 2000 2680 0000 0123 96
 • GARANTİ BANKASI TR26 0006 2001 0030 0006 2990 74
 • AKBANK TR76 0004 6001 9088 8000 1045 08
 • VAKIFBANK TR67 0001 5001 5800 7301 3087 25

Tüm hesaplar Kastamonu şubesidir.

BELGE BEDELLERİ
ALINACAK ÜCRET
01Kalite Yeterlilik Belgesi
3.500,00 TL
02Yerli Malı Belgesi-ODA
3.500,00 TL
02Yerli Malı Belgesi-TOBB
900.00TL
03Kayıtlı Üye İmza Onayı Belgesi
600,00 TL
04Oda Kayıt Sureti ve Faaliyet Belgesi
50,00 TL
05İhale Durum Belgesi
600,00 TL
06Meslekten Men Edilmediğine Dair Belge
600,00 TL
07Oda Kimlik Belgesi
600,00 TL
08Ticari İtibar Şahadetnamesi
1.250,00 TL
09İş Makinesi Tescil Belgesi Onayı
2.000,00 TL
10İş Makinesi Tescil Belgesi Değerli Kağıt Bedeli
1.250,00 TL
11Üyel. Bank. Alac. Kredi Tasdik Ücreti
600,00 TL
12Odamız Her Bir Meslek Komitesi Listesi Ücreti
1.500,00 TL
13K Yetki Belgesi Onayı
750,00 TL
14K Yetki Belgesi İlave / Düşüm
300,00 TL
15Oda Kayıt Levhası ve Diğer İşlemler
750,00 TL
16Sigorta Acentesi Uygunluk Belgesi
900,00 TL
17Türk Malı Belgesi ve Menşe Dolaşım Belgesi
3.500,00 TL
18Diğer Hizmetler
3.000,00 TL
18Sayısal Takoğraf
100,00 TL

KAPASİTE RAPORU BANKA HESAP NUMARASI

 • HESAP ADI:TOBB-KAPASİTE BEDELLERİ
 • BANKA:İŞ BANKASI
 • ŞUBE:AKAY ŞUBESİ
 • ŞUBE KODU: 4201
 • HESAP NO: 785529
 • IBAN: TR10 0006 4000 0014 2010 7855 29

YERLİ MALI BELGESİ BANKA HESAP NUMARALARI

Menü
Odamıza Ulaşın