Gümrük ve Sınır Kapıları

Gümrük ve sınır kapıları hakkında detaylı bilgiyi bu sayfadan alabilirsiniz.

  1. Ana Sayfa
  2. Dış Ticaret
  3. Gümrük ve Sınır Kapıları

Hakkında

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı taşra teşkilatında Orta Karadeniz Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğüne bağlı olarak, 8 Haziran 2011 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanarak yürürlüğe giren 640 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İnebolu Gümrük Müdürlüğü Kurulması kararı alınmış ve bu karar neticesinde 09.06.2013 tarihinde faaliyete başlamış olup her türlü ithalat, ihracat ve yolcu işlemlerini (ihtisas Gümrük İdareleriyle sınıflandırılmış işlemler hariç) yapmaya yetkili bulunmakta olup limaniçi mevkiinde bulunan hizmet binasının 1. ve 2. Katında faaliyetlerini sürdürmektedir.

İNEBOLU Gümrük Müdürlüğümüzün  Faaliyet Alanı

İnebolu Gümrük Müdürlüğü A sınıfı Gümrük İdaresi olarak; İnebolu’ ya ithalat, ihracat ve transit yoluyla gelen eşyalara ilişkin işlemleri yürütmekte olup, kara ve deniz yoluyla ithalat ve ihracat işlemleri yapılmaktadır.

Yurtdışından gelen ve giden eşya ve taşıtların gümrük işlemleri ile ihtiyaç halinde Kastamonu Havalimanından yurda giriş ve yurtdışına çıkış yapan yolculara ilişkin işlemler, kaçak zannı ile yakalanıp gümrük idaresine teslim edilen eşyaların işlemleri yerine getirilmektedir.

İstatistik

2017 2018 2019
İthalat Miktarı (CIF) $ 17.141.864 14.175.905 15.270.987
İhracat Miktarı (FOB) $ 5.263.065 4.444.382 16.864.845

En Fazla İthal Edilen Eşyalar

Üre, Methanol, Endüstriyel Odun

En Fazla İhraç Edilen Eşyalar

Gemi Boyası, Tiner, Kumanya

İletişim

Adres              :           İnebolu Gümrük Müdürlüğü Cami Kebir Mah. Liman içi
E-Posta           :           inebolu.gum@ticaret.gov.tr
Tel                   :           0366 811 2012
Faks                :           0366 811 2016

Menü
Odamıza Ulaşın