Arabuluculuk Nedir?

Arabuluculuk Müessesesi,  özel hukuk uyuşmazlığının tarafı olan kişilerin, özgür iradeleriyle  Adalet Bakanlığı Arabulucular Siciline kayıtlı,  arabulucular arasından seçecekleri tarafsız ve uzman bir üçüncü kişi  nezaretinde, uyuşmazlık konusunun,  yargısal bir faaliyet dışında  müzakere edilerek, hızlı ve kesin bir şekilde  çözüme kavuşturulması amaçlanan  alternatif  uyuşmazlık çözüm yöntemidir.  KATSO Tahkim ve Arabuluculuk Hizmet Noktası ile merkeze başvurusu yapılan  arabuluculuk konusunun,  arabuluculuk müzakereleri ile  mevzuatın aradığı usullere  uygun şekilde   sonuçlanması ve  yerel mahkemeler tarafından tanınması ile kesinleşmesi için  gerekli süreçler yürütülmektedir.

Avantajları

Genel olarak arabuluculuk her tür uyuşmazlığa uygulanabilir. Arabuluculuğun en önemli avantajlarından biri, tarafların bir anlaşmaya varırken ticari ve iş çıkarlarını da içeren çok geniş kapsamlı açılardan uyuşmazlığı ele alabiliyor olmalarıdır. Bu süreç oldukça esnek olup, tarafların istekleri doğrultusunda şekillendirilebilecek niteliktedir. Yaklaşık 1 ay gibi kısa bir süre içerisinde uyuşmazlık konusu ihtilaf çözüme kavuşturulurken taraflar arasında uzlaşı kültürünü de hakim kılmaktadır. Arabuluculuk sisteminin bu avantajları bulunmakla beraber, özellikle tarafların bağlayıcı bir karara veya bağımsız bir hukuki görüşe ihtiyaç duydukları uyuşmazlıklar için uygun olmayabilir.

Menü
Odamıza Ulaşın