Şehir Hakkında

Kastamonu hakkında genel bilgileri inceleyebilirsiniz.

  1. Ana Sayfa
  2. Kastamonu
  3. Şehir Hakkında
Tarih Öncesi

1948 yılında Kastamonu ve çevresinde yapılan arkeolojik kazılar araştırmalarda Germeç ve Gölköy’de ele geçen Yontma taş devrine ait çakmaktaşı el baltaları Kastamonu ve çevresinin tarih öncesi devrini MÖ 50 binlere kadar gerilere götürmektedir.

Paflagonyalılar, Hititler ve Romalılar Dönemi

Paphlagonia diye isimlendirilen bölgenin sınırları doğuda Kızılırmak, batıda Sakarya Nehri, güneyde Frigya ve Galatya ile çevrilidir, Kastamonu bu bölgede yer almaktadır. Paflagonya halkı Anadolu’nun en eski milletlerindendir.

Bölge MÖ 1400-1390 senelerinde Hitit İmparatorluğu eline geçmiştir. Hititlerden sonra Frigya ve Lidya Krallıklarının egemen olduğu bu topraklar MÖ 4.yy’da Perslerin eline geçmiştir. MÖ 4.yy’da Büyük İskender Kastamonu topraklarını Makedonya’ya katmıştır. İskender’den sonra yöreyi ele geçiren Pontus Krallığı MÖ 1.yy’da Romalılar tarafından ortadan kaldırılmıştır. Kastamonu MS 395 yılında Bizans İmparatorluğuna katılmıştır.

Bizanslılar ve Çobanoğulları Beyliği Dönemi

Kastamonu 10.yy’da Bizans imparatoru tarafından General Manuel Komnenos’un denetimine verilmiştir. Manuel Komnenos o zamana kadar Timonion ismi ile anılan şehrin savunması için bir kale yaptırmıştır. Kale, Kastra Komnenon (Komnenos’un Kalesi) olarak adlandırılmıştır. İsim daha sonra Türkçeleşerek Kastamonu şekline dönüşmüştür.

13.yy’a kadar Bizans yönetiminde kalan Kastamonu, 1227-1309 yılları arasında Hüsamettin Çoban’ın yöredeki Türkmen topluluklarını toplayarak kurduğu Çobanoğulları Beyliğinin yönetimi altına girmiştir.

Candaroğulları Beyliği ve Osmanlı İmparatorluğu Dönemi

Candaroğlu Süleyman Paşa, 1309 yılında Kastamonu şehrini ele geçirerek Çobanoğlu Beyliğine son verdi. I.Bayezid 1391 yılında Kastamonu’ya bir sefer düzenledi ve Kastamonu’daki Candaroğlu hükmü sona erdi.

Fatih Sultan Mehmet 1461 yılında Anadolu Beyliklerini birleştirmek için Trabzon Seferine çıktı. Fatih, Trabzon seferi dönüşü Kastamonu’yu ele geçirdi. Kastamonu, 1461 yılından 1922 yılına kadar Osmanlı yönetiminde kalmıştır. Kastamonu, uzun süre Bolu Eyaletine bağlı kalmış ve Bolu Sancağı hükmüyle yönetilmiştir. Kanuni Sultan Süleyman tarafından Eyalet merkezi haline getirilmiştir.

Cumhuriyet Dönemi

Kastamonu Milli Mücadele sırasında lojistik destek açısından en güvenilir bölge olması nedeniyle büyük yarar sağlamıştır. Özellikle İstiklal Yolu adı verilen yol ile İnebolu’dan başlayarak Kastamonu üzerinden Ankara’ya yiyecek, giyecek, para, cephane ve silah gönderimi yapılmıştır. Kurtuluş Savaşı’nda cepheye en çok asker gönderen ildir, Çanakkale ve İstiklâl savaşında en fazla şehit veren illerden biridir. Çanakkale Türküsü Kastamonu’lu aşık Yorgansız Hakkı’ya aittir

Cumhuriyet’in ilanından sonra Atatürk 23 -31 Ağustos 1925 tarihleri arasında 9 günlük bir Kastamonu gezisi yapmıştır. Bu gezi sırasında İnebolu’da Şapka Devrimi olarak anılan kılık ve kıyafet devrimini açıklamıştır.

Menü
Odamıza Ulaşın