Ticaret Sicil İşlemleri

Ticaret Sicil Müdürlüğü işlemleri için gerekli evrak ve dökümanlar.

  1. Ana Sayfa
  2. Hizmetlerimiz
  3. Ticaret Sicil İşlemleri
Odamız Ticaret Sicil Müdürlüğü’nün görevleri şunlardır;
  1. Gerçek ve Tüzel kişi tacirlerin kuruluş tescilleri yapmak,
  2. Kayıtlı firmaların durumlarında meydana gelen değişiklik tescilleri yapmak, (Unvan Değişikliği, Adres Değişikliği, Faaliyet Konusu Değişikliği, Sermaye Artırımı, Sermaye Azaltımı, Ana Sözleşme Değişiklikleri, Birleşme, Bölünme, vb. gibi)
  3. Ticaret Sicili Müdürlüğünce verilmesi öngörülen Kanuni belgeleri vermek, (Yetki Belgesi, Sicil Tasdiknamesi, İmza Sirküleri Belgesi, İflas ve Konkordato Belgesi, Ortaklık Durum Belgesi, Ticaret Sicili Kayıt Bilgileri Formu, vb. gibi)
  4. Kamu kurum ve kuruluşlarının Müdürlüğümüze kayıtlı firmalar hakkında istedikleri bilgi ve belgeleri yazılı olarak vermektir.

Üyelerimizin dikkatine! Tüm tescil taleplerinin MERSİS (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) üzerinden yapılması ve MERSİS başvuru numarasının talep dilekçesine muhakkak yazılması gerekmektedir. Aksi halde talepler maalesef işleme alınamayacaktır.

Tüm yeni kuruluş ile kuruluşu MERSİS üzerinden yapılmış firmaların sonraki tescil başvuruları için, öncelikle MERSİS üzerinden sisteme giriş yapılması ve takip numarası alınması gerekmektedir. Bu nedenle öncelikle MERSİS DÖKÜMANLARI başlığını incelemeniz tavsiye edilir.

BELGE VE DÖKÜMANLAR

Menü
Odamıza Ulaşın