Tahkim Nedir?

Tahkim Müessesesi, taraflar arasında meydana gelen ve üzerlerinde serbestçe tasarrufta bulunabilecekleri uyuşmazlıkların devletin resmi yargı organları yerine kendileri tarafından belirlenen hakemlerle çözümlendiği alternatif bir çözüm yöntemi olup,  doğrudan yargısal bir faaliyettir.  KATSO çatısı altında 05.03.2019  tarihinde kurulmuş olan KATSO Tahkim ve Arabuluculuk Hizmet Noktası marifetiyle Merkez’e yapılan  tahkim yargılaması başvurularının;  ilgili mevzuatın aradığı usul işlemlerine uygunluğu takip edilerek,  tahkim yargılamasının yürütülmesi  ve sonucunun  yerel mahkemeler tarafından tanınması  için gerekli işlemler yerine getirilmektedir.

Avantajları

  • Tahkim süreci gizlidir.

Duruşmalar da dâhil olmak üzere, tahkim yargılaması halka açık değildir. Taraflar ve hakemler sıkı gizlilik kurallarına uymakla yükümlüdürler. Böylece ticari sırların ve gizli bilgilerin kamudan, medyadan ve rakiplerden korunması mümkün olur.

  • Hakemler uzmandır.

Taraflar hakemlerini, bu kişiler tarafsız ve bağımsız oldukları sürece, serbestçe seçebilirler. Hakemler değişik uluslardan ve profesyonel alanlardan seçilebilirler. Böylece uyuşmazlığın profesyonel ve kişisel deneyime sahip uzmanlar tarafından çözülmesi sağlanmış olur.

  • Tahkim kararları icra edilebilir niteliktedir.

Tahkim kararlarının icrası birçok ülkede adli mahkeme kararlarının icrasından daha kolaydır. Bunun sebebi 1958 tarihli Yabancı Tahkim Kararlarının Tanınması ve İcra Edilebilmesine Dair New York Sözleşmesi’dir.

  • Tahkim zaman ve masraf tasarrufu sağlar.

Uyuşmazlığa uygun olarak belirlenen usul kuralları ve temyiz aşamasının veya ikinci derece yargılamanın bulunmaması, tahkim sürecinin nispeten daha kısa sürede tamamlanabilmesine olanak tanır. Uygun bir tahkim dili ve/veya yerinin seçilmesi, gereksiz tercüme ve yolculuk masraflarının engellenmesini ve böylece masraflardan tasarruf edilmesini sağlar.

Menü
Odamıza Ulaşın