K Türü Yetki Belgeleri

Karayolu taşıma yönetmeliği kapsamında faaliyette bulunacaklar gerçek ve tüzel kişiler için gerekli bilgiler.

  1. Ana Sayfa
  2. Hizmetlerimiz
  3. K Türü Yetki Belgeleri

Yönetmelik hükümlerine göre Yetki Belgesi alındıktan veya yenilendikten sonra durumunuzda meydana gelen, unvan, iştigal, adres, sermaye, ortak değişikliği ve taşıt satışı gibi değişikliklerin meydana geldiği tarihten itibaren 60 gün içinde yazılı olarak bildirilmesi, satış sözleşmesi aslının Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası‘na ibraz edilmesi ve satış tarihinden itibaren 540 gün içinde asgari kapasite şartının sağlanması gerekmektedir.

Aksi halde yönetmelik hükümleri uygulanır.

Menü
Odamıza Ulaşın