Sayısal Takoğraf Kartı

Sayısal takoğraf kartı başvurunuzu bu bölümden gerçekleştirebilirsiniz.

 1. Ana Sayfa
 2. Hizmetlerimiz
 3. Sayısal Takoğraf Kartı

SÜRÜCÜ KARTI İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR

https://staum.tobb.org.tr/PinacaWeb/# Adresinden ön başvuru gerçekleşecek

Vakıfbanka gerekli ödeme yapıldıktan sonra

 • Kimlik fotokopisi
 • Ehliyet fotokopisi
 • SRC Belgelerinin fotokopileri
 • Dekont
 • 1 Adet Biyometrif fotoğraf ile birlikte şahsen odaya gidip başvuruyu tamamlamanız gerekmektedir.

SERVİS KARTI İÇİN GEREKLİ OLAN EVRAKLAR

https://staum.tobb.org.tr/PinacaWeb/# adresinden ön başvuru gerçekleşecek

Vakıfbanka gerekli ödeme yapıldıktan sonra

 • İmza Sirküleri aslı ve fotokopisi (Aslı kontrol edildikten sonra geri verilecektir.)
 • Vekaletname aslı ve fotokopisi (İmza sirkülerinde servis yetkilisinin adı geçmiyorsa vekaletname talep edilir.)
 • Oda Kayıt Belgesi aslı
 • Sanayi ve Ticaret Bakanlığı’ndan alınan Servis Onay Belgesi ve Yetki Belgelerinin fotokopisi Başvuruyu imzalayacak kişinin Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Dekont
 • Servis Kaşesi “Servis Kartı Başvuru Formu” çıktısı, başvuru merkezi personeli tarafından alınacak ve servis yetkilisi tarafından kaşelenerek imzalanacaktır.

ŞİRKET KARTI İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER

https://staum.tobb.org.tr/PinacaWeb/ Adresinden ön başvuru gerçekleşecek

Vakıfbanka gerekli ödeme yapıldıktan sonra

 • İmza Sirküleri aslı ve fotokopisi (Aslı kontrol edildikten sonra geri verilecektir.)
 • Vekaletname aslı ve fotokopisi (İmza sirkülerinde şirket yetkilisinin adı geçmiyorsa vekaletname talep edilir.)
 • Oda Kayıt Belgesi aslı
 • 4925 Sayılı Karayolu Taşıma Kanunu Uyarınca alınan Yetki Belgesi fotokopisi
 • Başvuruyu imzalayacak kişinin (şirket yetkilisinin) Nüfus Cüzdanı aslı ve fotokopisi Şirket Kaşesi
Menü
Odamıza Ulaşın